Määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet

Betoniset päällystetuotteet valmistetaan seuraavien standardien mukaisesti:

  • SFS-EN 1338, Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1339, Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1340, Betoniset reunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Täydentäviin tuotteisiin ja muihin kuin standardeissa mainittuihin ympäristöbetonituotteisiin yllä mainittuja standardeja käytetään soveltaen tapauskohtaisesti.

Päällysteiden suunnittelua, asennusta sekä valmiin päällysteen laatuvaatimuksia ohjaavat InfraRYL2010 ja MaaRYL2010.

Ohjeistusta on annettu myös julkaisuissa  ”Betonituotteet ympäristörakentamisessa” ja ”Raskaan liikenteen päällysteratkaisut” julkaisijana Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Betoniteollisuustoimiala.

 

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.