Ylläpito ja huolto

Ylläpito ja huolto

Suunnittelu määrittää jo käytön helppouden

Ympäristösuunnittelussa on tärkeää kiinnittää huomiota valmiin päällysteen tulevaan ylläpitoon ja huoltoon.

Materiaalit tulee valita alueen käyttötarkoituksen mukaisesti. Päällysteen tulee olla kestävä, esteettisesti kokonaisuuteen sopiva, helposti hoidettava ja tarvittaessa sujuvasti korjattavissa.

Ympäristösuunnitelmassa päällysteen hoito tulee ottaa huomioon myös mitoituksessa.

Mitoitukseen, saumaleveyteen ja sauma-aineen valintaan vaikuttaa millaista puhdistuskalustoa alueella tullaan käyttämään. Esimerkiksi koneellisesti kunnossapidettävälle jalankulkualueelle on valittava siihen sopiva tuote, omakotipihassa vähintään 60 mm paksu betonikivi, julkisella alueella 80 mm paksu betonipäällyste. Imevällä puhdistuskalustolla huollettavilla alueilla on syytä harkita sidotun sauma-aineen käyttöä saumaushiekan sijaan.

Jos päällystetylle alueelle on esteetön pääsy ajoneuvolla, on todennäköistä, että sinne ajetaan, ja mitoitus kannattaa valita sen mukaan.

Talvikunnossapitoa varten pitää varata riittävä tila lumien läjitystä varten. Myös hulevesien ongelmaton ja hallittu poistuminen tulee ottaa huomioon.

 

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.