Laatuvaatimukset

Laatuvaatimukset

Kotimaisten betonikivien valmistuksessa on panostettu entistä kestävämpien laatujen valmistamiseen. Raskaan liikenteen alueet ovat olleet erityisen huomion kohteena. Tuotekehityksen tuloksena raskaan liikenteen alueille tarkoitetut betonikivet ovat lujia, mittatarkkoja ja täyttävät muun muassa kulutuskestävyydelle asetetut tavanomaista tiukemmat vaatimukset. Raskaan liikenteen, moottoriajoneuvojen ja työkoneiden kulkuväylille suositellaankin vähintään 80 mm paksuja kiviä.

Betonikiville ja -laatoille asetetut keskeiset vaatimukset sekä suositellut lisävaatimukset raskaan liikenteen alueille esitetään alla olevassa taulukossa

Betonikiville ja -laatoille kansallisesti hyväksytyt standardeihin SFS-EN 1338 ja 1339 perustuvat  vaatimusluokat InfraRYL 2010 mukaan sekä suositeltavat lisävaatimukset raskaasti kuormitetuille päällysteille.

Ominaisuus Vaatimus tai vaatimusluokka (InfraRYL 2010) Suositus raskaan liikenteen alueille
Ominaishalkaisuvetolujuus (kivet)
Taivutuslujuus (laatat)
≥ 3,6 MPa

luokka 3U
Päällyste mitoitetaan vallitseville kuormituksille tapauskohtaisesti.
Nimellismitat (kivet)kun h < 100 mm
kun h ≥ 100 mmNimellismitat (laatat)
leveys ja pituus ± 2 mm
paksuus ± 3 mmleveys ja pituus ± 3 mm
paksuus ± 4 mm<luokka 3R
 
Säänkestävyys
Jäädytys-sulatustesti
luokka 3D, massahävikki ≤ 1,0 kg/m2  
Värillisten tuotteiden rakenne pintakerroksen paksuus ≥ 4 mm Voimakas kulutusrasitus: Kivien tulee olla läpivärjättyjä tai värillisen pintakerroksen vahvuus > 8 mm
Kulutuskestävyys luokka 4 I
Böhme-testi
≤ 18 000 mm3 / 5 000 mm2
Böhme-testi <12 000 mm3/5000 mm2 alueilla, joissa voimakas kulutusrasitus
Ulkonäkö käytetään vertailumallia  

Raskaan liikenteen alueiden betoniset päällystekivet voidaan jakaa kahteen luokkaan:

  1. lukkiutuvat, reunaprofiloidut kivet
  2. suorakaidekivet, jotka eivät ole muodon perusteella lukkiutuvia

Luokan 1 kivet soveltuvat erityisen hyvin vaativimpiin päällystekohteisiin, joissa tarvitaan hyvää kuormitusten kestävyyttä sekä vähäisiä painumia.

Kolmannen osapuolen laadunvarmistus takaa tuotteiden laadun

Ympäristöbetonituotteiden valmistus ei standardin mukaan vaadi kolmannen osapuolen laadunvalvontaa. Betoniteollisuus ry:n jäseninä olevat ympäristöbetonituotteiden valmistajat ovat kuitenkin sopineet, että heidän valmistuksensa kuuluuu kolmannen osapuolen tarkastuksen piiriin. Täten halutaan varmistaa tuotteiden tasainen ja korkeatasoinen laatu.

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.