Rakennuttaja

Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos

Pääsuunnittelija

Pihasuunnistelusta vastasi LOCI maisema-arkkitehdit Oy yhdessä Verstas arkkitehdit OY:n kanssa

Pääurakoitsija

YIT Rakennus Oy Infrapalvelut
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Saunalahden koulurakennus on sijoitettu tontille siten, että piha-alueet saadaan mahdollisimman miellyttäviksi ja turvallisiksi. Rakennus rajautuu länsipuoleltaan Kompassikatuun. Etelä- ja itäpuolella raken­nuksen päätilat avautuvat pihojen välityksellä Kompassitorin suuntaan. Pihat muodostavat maiseman, joka jäsentyy eri-ikäisten lasten pihapoukamiin. Nuorimmat lapset viettävät aikaansa aamupäivän auringossa. Vanhempien koululaisten poukama liittyy avoimesti Kom­passitoriin ja saa auringonvaloa paitsi aamupäi­vällä, myös iltapäivällä matalan eteläsiiven yli.

Rinnetontin korkeuserot on hyödynnetty terassoituvassa pihassa, joka kiertyy ruokasa­lin edustalla ulkoteatteriksi. Ulkoilmateatteri kokoaa sisä- ja ulkotilat yhdeksi kokonaisuu­deksi. Teatterin näyttämö sijaitsee pihalla nuorempien ja vanhempien oppilaiden piho­jen liittymäkohdassa. Isompi liikuntakenttä, Saunalahdenkenttä (65x100m), sijoittuu tontin pohjoisosaan ja pienempi, Magneettikenttä (20x40m) lähiliikuntapaikkoineen, Kompassi­torin yhteyteen.

Pääsisäänkäynnit sijoittuvat Kompassikadun ja Kompassitorin äärelle sekä paikoitusalueen yhteyteen ja ne ovat esteettömiä. Kotialueille ja päiväkotiin on omat sisäänkäynnit väli­tuntipihoilta. Rakennusmassa muodostaa välituntipiha-alueille turvallisen selustan ja suojaa niitä katu- ja liikennealueilta.

Saunalahden koulun piha-alue valittiin vuoden ympäristörakenteeksi 2013.

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.