Taitavia viherrakentajia palkittiin Viherpäivillä

Viherympäristöliiton valtakunnallisilla Viherpäivillä Tampereella palkittiin neljä Viheraluerakentajat ry:n jäsenyritystä kolmessa eri sarjassa laadukkaista ja vahvaa ammattitaitoa osoittavista viherrakennusprojekteista. Kohteet ovat ympäri Suomea, Espoossa, Helsingissä ja Tampereella.

Vihertaitaja-kilpailussa jaettiin palkinnot seuraavissa sarjoissa: yksityispihat, asunto- ja kiinteistöpihat sekä julkiset kohteet.

Yksityispihasarjassa voittajakohde on Helsingissä Pellonperäntiellä sijaitseva pienen rivitalopihan peruskorjaus. Kohde oli vaativa jyrkän rinteen takia. Asiakas on saanut pihaansa haluamansa siistin ja turvallisen oleskelualueen sekä näyttävät ja helppohoitoiset istutukset. Pihan käyttöarvo parani huomattavasti uuden puuterassin avulla. Puumateriaaliksi valittu kirsikkapuu, koska samaa puulajia on käytetty myös talon sisustuksessa. Pihan jyrkkä rinne on saatu hyötykäyttöön rakentamalla siihen siistit luonnonkiviportaat. Kohteen rakensi Puutarhapalvelu Hannonen Oy Kirkkonummelta.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden pihasarjassa palkittava kohde, As Oy Kotikortteli, on betonikannelle sijoittuva uudiskohde Helsingin Kalasatamassa. Pihassa on paljon erilaisia pintoja, joiden liitoskohdissa vaadittiin tarkkuutta ja ammattitaitoa. Pihan orgaaninen muotokieli vaati erityisen tarkkaa mittausta ja visuaalista silmää hahmottaa pitkiä ja ehjiä kaarilinjoja.

Piha on suunniteltu eri ikäisten ja erilaisista sosiaaliryhmistä tulevien ihmisten käyttöön. Pihaa voivat käyttää kaikki korttelin asukkaat. Eri käyttäjäryhmät on huomioitu tilojen jäsentelyssä. Tilaajan mielestä kohde vastaa hyvin suunnittelussa asetettuihin tavoitteisiin. Viherrakentaminen on ensiluokkaista sekä materiaaleiltaan että työnjäljen ja viimeistelyn osalta. Kotikorttelin rakensi VRJ Etelä-Suomi Oy Vantaalta.

Julkiset kohteet sarjassa palkittiin Tampereen Särkänniemen Koiramäen viher- ja ympäristörakenteet. Palkittava työ on haastava sisällöltään ja ympäristöltään. Kohteen suunnittelussa on jouduttu yhdistämään kohteen erilaiset käyttötarpeet ja käyttäjäryhmät. Suunnittelussa on käytetty hyväksi laajasti asiantuntijoita.

Koiramäessä isossa roolissa on toiminnallisuus – sen yhdistäminen paikan rakennuksiin ja pintoihin oikean tunnelman luomiseksi on ollut iso haaste.

Viherrakentamisen kannalta kohteessa on käytetty monipuolisesti erilaisia kiviä laajoina pintoina. Niiden viimeistelty työnjälki ansaitsee erityishuomion. Tilaajan mielestä urakan hankaliin työnaikaisiin tilanteisiin ja suunnitelmien muutoksiin viherrakentaja vastasi onnistuneesti. Pienten yksityiskohtien yhtenäinen kokonaisuus vangitsee vierailijan silmät. Lopputulos on juuri niin hyvä kuin sen tällaisessa kohteessa voi vain kuvitella olevan. Rakentaja Ympäristörakennus Saarinen Oy Kangasalta.

Julkiset kohteet sarjassa annettiin kunniamaininta Espoon Kappelin hautausmaan laajennustöistä.. Palkittava työ on ollut työn toteutuksen osalta hyvin haastava ja poikkeuksellinen. Kyse on vanhan hautausmaan peruskunnostuksesta ja osittain uudisrakentamisesta.

Kohteessa suurimman haasteen asetti se, että hautausmaa oli urakan ajan normaalisti käytössä. Hautausmaan toiminnot tuli ottaa koko ajan huomioon. Mittavassa urakassa on uudistettu onnistuneesti kiveyksiä, kuivatuksia ja kalusteita. Uutta rakennettu muistelupaikka, sadevesijärjestelmä ja käytäväverkostoa on parannettu sekä puustoa harvennettu näkymien avaamiseksi.

Tuomaristo päätti antaa kohteelle kunniamaininnan, koska työ on ollut poikkeuksellisen vaativaa työolosuhteiden osalta. Esimerkiksi hauta-alueilla tehdyt maanpinnan tason muutokset olivat erityisen haastavia. Jokainen hautakivi oli dokumentoitava ja kivet siirrettävä varastoon. Työn päätyttyä kivet asennettiin takaisin samoille paikoille. Hauta-alueiden maansiirrot oli tehtävä pintakerroksessa hautarauhaa häiritsemättä. Rakentaja VRJ Etelä-Suomi Oy Vantaalta.

Vihertaitaja-kilpailun avulla Viheraluerakentajat ry nostaa esille jäsenyritysten ammatillisista osaamista sekä kertoo viherrakentamisen monipuolisuudesta esittelemällä erilaisia rakennus- ja hoitokohteita. Viheraluerakentajat ry haluaa kilpailun avulla tukea alan laadullista kehitystä, kehittää alan myönteistä mielikuvaa ja luoda alalle lisää työtä. Kilpailu järjestetään vuosittain.

Lisätiedot

Toiminnanjohtaja Seppo Närhi, 0400 419085

seppo.narhi@var.fi

www.var.fi, www.puutarhaunelma.fi

Voittajayritysten yhteystiedot

Yksityispihat. Piha Pellonperäntie, Helsinki, suunnittelija Peter Helenius ja rakentaja Puutarhapalvelu Hannonen Oy, Jouko Hannonen, puh. 0400 440 476.

Asunto- ja kiinteistöyhtiöpihat. As Oy Kotikortteli, Kalasatama Helsinki, suunnittelija Hanna Hentinen, Piha- ja puistosuunnittelu Hanna Hentinen, rakentaja VRJ Etelä-Suomi Oy, Jyri Hussa, 041 517 7622

Julkiset kohteet. Särkänniemen Koiramäen viher- ja ympäristörakenteet, Tampere. Vihersuunnitelmat on laatinut Toimisto Carelse ja Arkkitehtikonttori Petri Pussinen Oy kiveykset ja muut pinnoitteet, rakentaja: Ympäristörakennus Saarinen Oy, Tampere, Tuomas Saarinen, puh. 041 431 7583.

Julkiset kohteet, kunniamaininta. Palkittava kohde Kappelin hautausmaan laajennus, Espoo. Kohteen suunnittelija Taina Tuominen, FCG. Rakentaja VRJ Etelä-Suomi Oy, Jyri Hussa, 041 517 7622

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.