Luennoitsijasta

Örjan Stål on syntynyt vuonna 1965 ja opiskellut puutarhainsinööriksi Ruotsin maataloustieteellisessä yliopistossa (SLU). Hän tutkimuksensa ja työnsä keskittynyt lähes 20 vuoden ajan käytännöllisten ratkaisujen kehittämiseen kaupunkipuiden menestymiseksi rakennetussa ympäristössä.  Örjanin keskeiset toiminnan kohteet ovat olleet tutkimukset katupuiden juurien tunkeutuminen viemäriputkiin, täysikasvuisten kaupunkipuiden elvyttäminen ja ekologiset hulevesien hallintamenetelmät.

Hän on osa-aikainen tutkija SLU:ssa ja sen lisäksi yksityinen konsultti. Konsulttifirma VIÖS ”Vegetation and Infrastructures Örjan Stål” on mukana useissa Euroopan Unionille työskentelevissä kaupunkipuiden puunhoitoon ja infrarakenteisiin liittyvissä asiantuntijaryhmissä.  Luonnollisesti hän on asiantuntijana mukana keskeisissä pohjoismaisissa kasvillisuuteen ja infrastruktuuriin liittyvissä projekteissa.

Tiivistelmä

Örjan Stål oli Viherpäivillä 2014 kertomassa kokemuksista Tukholmassa.

Tukholmassa kuten useimmissa muissakin kaupungeissa katuympäristö jättää puille vähän tilaa sekä kadun pinnan ylä- että alapuolella. Katurakenteet tiivistävät katupuiden kasvualustan, joten sen huokoisuus on vähäinen, minkä vuoksi juuriston hapen ja veden otto kärsii.

”Liikennelaitos” eli Tukholman tie- ja liikennelaitos on vastuussa noin 30 000 katupuusta. Säännöllisissä tarkastuksissa on havaittu, että huomattavassa osassa puita kasvu jää heikoksi.  Puiden lehdet kellastuvat yleisesti jo alkukesästä, mikä kielii selvästi veden puutteesta ja ongelmista kasvualustan kaasunvaihdossa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on käytetty kantavaa kasvualustaa, jossa on karkeaa ainesta mukana, parantamaan juurten kasvua sekä hapen ja veden saatavuutta. Samalla kantava kasvualusta mahdollistaa raskaan liikenteen juuristoalueen pinnalla. Kantava kasvualusta on usein sijoitettu kaivantoihin, jotka tarjoavat kullekin puun juuristolle vähintään 15 kuutiota kasvutilaa.

Uuden toimintatavan tavoitteena on parantaa katupuiden sijoittelua ja sadeveden hyödyntämistä puiden kastelussa pinnoitetuilla alueilla.  Hulevesien käsittely paikan päällä imeyttämällä tai pidättämällä ja säätösalaojituksella on yleistynyt viime vuosina.  Näillä hajautetuilla menetelmillä saadaan pohjavesivarantojen täydentymistä parannettua ja vähennettyä pois johdettavaa vettä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Tukholman keskustassa keskiaikaiselta kaupunkialueelta uusille asuinalueille ja teollisuusalueille on rakennettu uudelleen 2 000 puiden istutusalustaa. Hallittavan hulevesialueen pinta-ala on lähes 1500 hehtaaria kattoja ja päällystettyjä katualueita. Tukholman vuotuinen sademäärä on 555 mm, mikä merkitsee sitä, että puiden istutusalueet voivat huolehtia vähintään 100 000 kuutiosta hulevettä.

Uudelleen istutettujen puiden kasvu on ollut 1 500 taimella parempi tai vähintään yhtä hyvä kuin taimitarhalla. Noin 500 kunnostetulla puulla latvuksen vihermassa ja tuuheus ovat lisääntyneet.

Edellä kuvatut tulokset ovat perustana Tie – ja liikennelaitokselle annetulle poliittiselle mandaatille ottaa uusi toimintatapa käyttöön. Se työskentelee yhdessä Tukholman Veden (Vesi- ja jätevesiviranomainen – vastaa vesijohto- ja viemäriverkostosta) kanssa hulevesien hallitsemiseksi. Yhteisenä tavoitteena on parantaa puiden kasvuolosuhteita ja sitä kautta saada parempaa kaupunkiympäristöä keskustassa. Toteuttavalla menetelmällä vähennetään saastuneiden hulevesien aiheuttamaa pistekuormaa perinteisessä viemäröinnissä.  Menetelmän eräänä mahdollisena etuna on myös, että se auttaa vanhojen arvorakennusten säilyttämistä. Pintavesien paikallisella imeyttämisellä maaperään voidaan estää puupaalujen lahoaminen ja siten varmistaa perustusten kestävyyttä.

Tukholman tie- ja liikennelaitos sai vuonna 2012 kaupungin palkinnon (Förnyelsepriset) uuden menetelmän kehittämisestä kaupunkipuiden arvostuksen parantamiseksi ja hulevesien käsittelemiseksi. Lisää kehitystyötä tarvitaan, jotta menetelmä saataisiin vielä kustannustehokkaammaksi. Menetelmää kehitetään jatkuvasti erilaisilla soveltavilla tutkimuksilla ja projekteilla, joissa on mukana käytännön asiantuntijoita ja yliopistotukijoita.

Esitysmateriaali voit ladata tästä 110214 Viherpaivat Trees Stockholm.

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.