Korttelipihat ja asuintalojen pihat

Korttelipihat ja asuintalojen pihat

Asemakaavassa voi olla määräyksiä joistakin pihajärjestelyistä, esimerkiksi polkupyörä- ja autopaikkojen määristä. Asemakaavoitusvaiheessa voidaan myös varata tilaa usean kiinteistön yhteiskäytölliselle tonttialueelle, johon sijoitetaan esimerkiksi yhteisiä leikkivälineitä.

Pihasuunnittelu perustuu aina asiakkaan persoonallisiin ja yksilöllisiin toiveisiin, tarpeisiin ja odotuksiin. Hyvin suunniteltu piha huomioi pihan luontaiset lähtökohdat ja on realistinen. Suunnitelman lähtökohtana on myös pihan toteuttajan budjetti.

Rakennukset muodostavat pihalle kontekstin. Siksi niiden yhteensopivuus pihan kanssa on tärkeää erityisesti pihan viihtyisyyden ja esteettisen laadun kannalta. Pihapäällysteitä suunniteltaessa olisi hyvä huomioida tuotteiden soveltuvuus rakennusten tyyliin, aikakauteen ja muotokieleen.

Hyvin suunniteltu, toteutettu ja hoidettu piha nostaa kiinteistön arvoa. Monissa tutkimuksissa on osoitettu, että pihaan sijoitetut eurot nostavat kiinteistön arvoa sijoitettua rahamäärää enemmän.

Hulevesien hallinnan yksi tärkeä osa-alue ovat läpäisevät kiveykset

pihakivi

Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää vesihuoltolakiin perustuen, että jokaisesta tontista laaditaan pintavesisuunnitelma, jossa esitetään hulevesien johtamisjärjestelyt.

Hulevesien hallintaan betoni tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia, tuotteissa on kouruja, kuppeja, kourulaattoja ja sekä ritiläkantisia linjakuivatuskouruja. Osittain läpäisevien kiveyksien toteutukseen on pihoilla käytetty erilaisia reikä-, nurmi- ja ruohokiviä sekä nurmisaumalla että kiviaineksella saumattuna. Aivan viime vuosina on markkinoille tullut erityisiä hulevesikiviä.

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.