1 2

Luennoitsijasta

Tekniikan tohtori Anne Beeldens työskentelee tutkijana Belgian tietutkimuskeskuksessa sekä osa-aikaisena professorina K.U.Leuvenin yliopiston teknisellä osastolla. Hänen tutkimuksensa kohteena on kestävän kehityksen näkökulma betonipinnoitteisiin ja laatoitettuihin teihin ja kulkuväyliin. Tarkastelussa on mm.  materiaalien fotosynteettinen ilmanpuhdistus, läpäisevät päällysteet ja saumattomien betonipäällysteiden kestävyys.

Esityksen tiivistelmä

Vettä läpäisevät päällystekivet ovat kestävä ja ekologinen ratkaisu vähentämään tulvia lisäämällä veden imeyttämistä paikalla ja parantamaan veden puhdistusta. Tällaista pintarakennetta käytetään Belgiassa yhä enemmän. Läpäisevien päällysterakenteiden rakennesuunnitteluun ja vedenimeytymisen suunnitteluun on kehitetty ohjeistoja standardirakenteiden pohjalta erilaisille maapohjille ja liikenteen intensiteetille. Belgian tietutkimuskeskuksen vuosina 2003-2007 vetämän tutkimusprojektin tulokset vahvistivat  läpäisevien päällysteiden toimivuuden periaatteet.  Läpäisevien rakenteiden kantavuus ja kyky kestää liikenteen rasitusta syntyvät päällystekivien ja kantavien kerrosten yhteisvaikutuksesta. Vesi imeytyy kantavanrakenteen läpi alempiin rakennekerroksiin, jossa se varastoituu ja imeytyy sitten pohjamaahan tai siirtyy suodattavan rakenteen viivästyttämänä edelleen.

Belgiassa on rakennettu vuoden 2003 jälkeen yli miljoona neliömetriä läpäiseviä päällysteitä, yleisimmin parkkipaikoille. BRRC on edesauttanut kehitystä sekä tuottamalla suunnitteluohjeita että olemalla suoraan apuna käytännön hankkeissa. Kymmenen vuoden aikana on ollut useita mittaustutkimuksia, joissa on selvitetty läpäisevien päällysteiden läpäisevyyden säilymistä ja päällysteiden toimivuutta. Vaikka kokemukset läpäisevistä pinnoitteista ovat pääosin olleet erittäin myönteisiä, myös joitakin epäonnistumisia on tullut vastaan. Epäonnistumiset ovat liittyneet toteutustavan ja käytettyjen materiaalien valintaan tai puutteelliseen toteutukseen.

Tämä esitys sisältää ensiksi yleiskatsauksen tutkimusprojekteissa kehiteltyihin tärkeimpiin ohjeisiin sekä materiaalivalintojen merkitykseen, uutta tietoa rakenteiden puskurikapasiteetista ja rakenteen kokonaisuuden merkityksestä. Esityksessä käydään läpi laajalti onnistuneita belgialaisia toteutusratkaisuja. Lisäksi esitellään tuloksia sekä uusista että vanhoista projekteista, tuloksissa esitellään onnistuneita ja vähemmän onnistuneita ratkaisuja.

Yhteenvetona esitetään läpäisevien päällysteiden rakentamisessa huomioitavat ja vältettävät seikat pyrittäessä kestävään ratkaisuun hulevesien hallinnassa. Lisäksi esitellään ensimmäiset tutkimustulokset dPod-hankkeesta. Tässä hankkeessa tutkitaan läpäisevien päällysteiden puhdistustehoa ja mahdollisuuksia lisätä mikrobeja rakenteisiin lisäämään päällysteiden puhdistuskykyä.

Anne Beeldens oli Viherpäivillä helmikuussa 2014 kertomassa kokemuksia vettä läpäisevistä päällysteistä.

Esityksen voit ladata tästä 140214_BRRC_Water permeable pavements.

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.