Vettä läpäisevät päällysteet: Belgiassa yli kymmenen vuoden kokemukset

Vettä läpäisevät päällystekivet ovat kestävä ja ekologinen ratkaisu vähentämään tulvia lisäämällä veden imeyttämistä paikalla ja parantamaan veden puhdistusta. Tällaista pintarakennetta käytetään Belgiassa yhä enemmän. Läpäisevien päällysterakenteiden rakennesuunnitteluun ja vedenimeytymisen suunnitteluun on kehitetty ohjeistoja standardirakenteiden pohjalta erilaisille maapohjille ja liikenteen intensiteetille. Belgian tietutkimuskeskuksen vuosina 2003-2007 vetämän tutkimusprojektin tulokset vahvistivat  läpäisevien päällysteiden toimivuuden periaatteet.  Läpäisevien rakenteiden kantavuus ja kyky kestää liikenteen rasitusta syntyvät päällystekivien ja kantavien kerrosten yhteisvaikutuksesta. Vesi imeytyy kantavanrakenteen läpi alempiin rakennekerroksiin, jossa se varastoituu ja imeytyy sitten pohjamaahan tai siirtyy suodattavan rakenteen viivästyttämänä edelleen.

Lue lisää..

Tukholman kokemukset kaupunkipuuistutusten suunnittelusta ja ylläpidosta yhdistettynä hulevesien hallintaan

Tukholmassa kuten useimmissa muissakin kaupungeissa katuympäristö jättää puille vähän tilaa sekä kadun pinnan ylä- että alapuolella. Katurakenteet tiivistävät katupuiden kasvualustan, joten sen huokoisuus on vähäinen, minkä vuoksi juuriston hapen ja veden otto kärsii.

”Liikennelaitos” eli Tukholman tie- ja liikennelaitos on vastuussa noin 30 000 katupuusta. Säännöllisissä tarkastuksissa on havaittu, että huomattavassa osassa puita kasvu jää heikoksi.  Puiden lehdet kellastuvat yleisesti jo alkukesästä, mikä kielii selvästi veden puutteesta ja ongelmista kasvualustan kaasunvaihdossa.

Viimeisen vuosikymmenen aikana on käytetty kantavaa kasvualustaa, jossa on karkeaa ainesta mukana, parantamaan juurten kasvua sekä hapen ja veden saatavuutta. Samalla kantava kasvualusta mahdollistaa raskaan liikenteen juuristoalueen pinnalla. Kantava kasvualusta on usein sijoitettu kaivantoihin, jotka tarjoavat kullekin puun juuristolle vähintään 15 kuutiota kasvutilaa.

Lue lisää…

Maisemabetoni.fi – Tietoa betonituotteiden käytöstä ympäristörakentamisessa

Maisemabetoni.fi on uusi verkkosivusto, joka antaa tietoa, ohjeita ja vinkkejä ympäristösuunnitteluun ja betonisten ympäristötuotteiden käyttöön. Maisemabetoni.fi-sivusto on suunnattu ensisijaisesti ammattilaisille. Sivustoa ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Ympäristöbetonijaos.

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä

JÄIKÖ ETSIMÄSI TIETO LÖYTYMÄTTÄ? Pyrimme kehittämään sivuja palvelemaan koko ajan paremmin teidän tarpeitanne. Lähetä risuja tai ruusuja tekijöille tai kysy lisätietoja täältä.