Viherkatot ja katutason suodatusrakenteet hyviä keinoja hallita hulevesiä

Viherkatot ja katutason suodatusrakenteet hyviä keinoja hallita hulevesiä

Viherkatot ja katutason suodatusrakenteet hyviä keinoja hallita hulevesiä Tiiviissä kaupunkirakentamisessa on valtavasti kattopinta-alaa, jota on herätty hyötykäyttämään myös hulevesien hallinnassa. Viherkattojen avulla voidaan pienentää valuntahuippuja: valunta viivästyy ja kokonaisvalunta on vähäisempi osan vedestä imeytyessä viherkattoon ja haihtuessa siitä takaisin ilmaan. Sadeveden pidättyminen viherkattoon riippuu sateen voimakkuudesta, vuodenajasta, sään vaihtelusta ja viherkattotyypistä. Erityisesti kasvualustan paksuus ja…

Läpäisevistä päällysteistä käyttökokemuksia jo kolmelta vuodelta

Läpäisevistä päällysteistä käyttökokemuksia jo kolmelta vuodelta

Pilotit Espoossa ja Helsingissä Läpäisevistä päällysteistä käyttökokemuksia jo kolmelta vuodelta Läpäisevät päällysteet ovat yksi keino hallita hulevesiä. Kaksivuotinen, VTT:n koordinoima Tekes-hanke vettä läpäisevien päällysteiden CLASS-projekti (Climate Adaptive Surfaces) päättyi tammikuussa 2015. Hankkeen pilottikohteita Espoossa ja Helsingissä on nyt seurattu kolme vuotta. Niissä testataan erilaisia päällysteitä ja seurataan niiden vedenläpäisevyyksiä, pintojen olosuhteita sekä rakenteiden routa- ja…

Hulevedestä ongelman sijasta resurssi

Hulevedestä ongelman sijasta resurssi

Hulevedestä ongelman sijasta resurssi ”Ei pelätä hulevettä, vaan nähdään se resurssina. Integroidaan hulevesien hallinta kaupunkirakentamiseen. Huomataan arvot, joita hulevesien hallinnalla voidaan tuottaa”, kannusti ryhmäpäällikkö Anni Orkoneva Ramboll Oy:stä Betoniteollisuus ry:n syksyllä järjestämässä Hulevesiseminaarissa. ”Viemäriverkosto, joka johtaa vedet pois rakennusten luota, tarvitaan edelleen osana hulevesijärjestelmää”, hän totesi, mutta kehotti laajempaan kokonaisnäkemykseen. Myös kaupunkialueilla pitäisi edistää luonnollista…

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle

Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen tuovat paineita myös hulevesien hallinnalle Ilmastonmuutos ja kaupunkien tiivistyminen vaikuttavat voimakkaasti veden kiertoon. Tulvariski kasvaa, kun rankkasateita on entistä useammin ja kaupungeissa läpäisemätöntä pintaa on entistä enemmän. Ne aiheuttavat paineita hulevesien hallinnalle. Betoniteollisuus ry:n lokakuussa järjestämät Hulevesiratkaisut muuttuvassa ilmastossa -seminaarit Espoossa ja Tampereella osoittivat, että otsikon aihe näkyy myös suunnittelijoiden työssä….