Hulevesien hallinta

Hulevesien hallinta

Ilmastonmuutoksen ja sään ääri-ilmiöiden yleistymisen myötä myös hulevesien hallinnan tärkeys korostuu. Joissain kohteissa suora vesien johtaminen hulevesiviemäriin on perusteltua, mutta useimmiten jo pienillä valinnoilla voidaan haihduttaa, viivyttää ja imeyttää hulevesiä niiden syntypaikalla.

Hulevesien hallintarakenteet ovat osa kaupunkikuvaa. Vesi vaatii tilaa, jota sille pitää antaa ja hulevesiaiheet saavat näkyä. Hyvin suunnitellut hulevesirakenteet rakentavat kaupunkiympäristöä, jossa viihtyvät niin ihmiset, kasvit kuin pieneliötkin. Vesielementti antaa asuinalueelle omaleimaisuutta ja lisää alueen arvostusta.

Betoni tarjoaa laajan valikoiman hulevesien hallintaan soveltuvia tuotteita ja ratkaisuja veden imeyttämiseen, viivyttämiseen, johtamiseen, varastoimiseen ja myös haihduttamiseen, jonka merkitys Suomen olosuhteissa on tosin varsin vähäinen.

Imeyttämisen tulisi olla ensisijainen hulevesien hallinnan toimenpide hulevesien synnyn ehkäisemisen jälkeen, koska se on tehokkain tapa vähentää muodostuneen huleveden kokonaismäärää.

Lisää aiheesta:

Läpäisevät päällysteet

Hulevesien viivyttäminen

Hulevesien johtaminen