Hulevesien johtaminen

Hulevesien johtaminen

Kanavat
Betonista rakennetut kanavat sopivat erinomaisesti hulevesien johtamiseen, sillä ne voidaan rakentaa pinnalta sileiksi eli hyvin vettä johtaviksi. Kanavassa voidaan johtaa jyrkkien reunojen ansiosta tehokkaasti suuria määriä vesiä sen poikkipinta-alaa kohden. Virtausnopeudet pysyvät kohtuullisen suurina, koska virtaamaa hidastava kasvillisuus puuttuu.

Kanavista voidaan johtaa vettä erillisille viivytys- ja imeytysalueille, kun on saavuttu haluttu vedenkorkeus. Nämä alueet tuovat lisää viivytystilavuutta.

Pienempien kanavien rakentamiseen soveltuvat myös kaapelikanavaelementit.

Kourut
Tavanomaisin ratkaisu hulevesien johtamisessa päällystetyiltä katu- tai piha-alueilta on päällysteen kallistus ja kadunreunatuki, jota pitkin vedet johdetaan hallitusti hulevesiviemäreihin tai maastoon. Kun on tarpeen koota ja kuljettaa vesiä päällystetyillä alueilla hallitusti pitempiä matkoja, ovat erilaiset kourut ja kourulaatat tai pihakivistä ladotut koururakenteet toimiva ratkaisu. Kouruja ja painanteita voidaan tehdä myös eri paksuisia päällystekiviä ja -laattoja yhdistämällä.

Kourut liittyvät katujen kuivatusjärjestelmään, jossa niiden tehtävä on kerätä ja johtaa sade- ja sulamisvedet silloin, kun se ei ole mahdollista reunatukien avulla, kuten toreilla. Kourut ovat kiinteä osa päällystettä sekä teknisesti että esteettisesti. Laajoilla päällystetyillä alueilla kuivatus- ja päällystesuunnittelu tulisi aina tehdä samanaikaisesti niin, että kourujen sijoitus voidaan ottaa huomioon päällysteen suunnittelussa.

Yksinkertaisimmillaan kourut voidaan rakentaa päällysteeseen painanteena tai jiirinä, joka ohjaa hulevedet pois alueelta tai kiveyksen alla olevaan kouruun tai kantavaan kasvualustaan. Tavallisesti kouruna käytetään kuitenkin kourulaattoja tai kouruelementtejä, jotka muodostavat uran tai syvennyksen veden ohjaamiseksi.

Betonisia vesikouruja valmistetaan useita eri kokoja ja tyyppejä käyttökohteesta riippuen esimerkiksi jalankulku- tai kevyen liikenteen alueille tai luiskiin ja siltakeiloihin, joissa vedenjohtamistarve on suuri.

Vesiä voidaan ohjata myös päällysteen kaadoilla reunakiviä vasten ja kuljettaa niiden avulla paikkaan, jossa vesi voidaan viemäröidä, imeyttää tai viivyttää.

Betoniputket, hulevesikaivot ja kansistot
Uusista hulevesien hallintamenetelmistä huolimatta maanalaisia putkijärjestelmiä tarvitaan edelleen osana hulevesien hallinnan kokonaisratkaisua.

Ajan tasalla olevat tiedot betonisista viemäreistä, viemäreiden johtosuunnittelusta, geoteknisestä mitoituksesta ja tuotteiden asennuksesta löytyvät vuonna 2017 julkaistusta oppaasta Betoniset viemäri- ja hulevesijärjestelmät – suunnittelu ja toteutus. Sen pääset lukemaan tästä» .