Hulevesien viivyttämisen ratkaisut

Hulevesien viivyttämisen ratkaisut

Hulevesien viivyttäminen
Hulevesien viivyttämisellä tarkoitetaan veden hetkellistä varastoimista. Veden viivyttämisessä virtausnopeus pienenee, virtaamahuiput vähenevät ja kiintoaines ehtii laskeutua. Hulevettä voidaan varastoida maan päällä tai alla.

Ojat ja painanteet
Hulevesien voidaan antaa viipyä hetkellisesti matalissa lammikoissa ja erilaisissa painanteissa. Asuinalueella kivettyjen painanteiden avulla voidaan muotoilla mielenkiintoista ympäristöä. Linjaus tällaiseen rakenteeseen tehdään mutkittelevaksi ja niihin voidaan liittää levennyksiä, tulvatasanteita ja kasvillisuutta.

Painanteiden viivytystehoa voidaan lisätä viivytysalueiden ja patojen avulla. Imeytyspainanteet sopivat myös lumen varastointiin ja sulamisvesien käsittelyyn.

Altaat
Betonista rakennettuja altaita voidaan käyttää hulevesien varastointiin. Asuinalueilla altaat voidaan suunnitella lampimaisiksi ja tärkeäksi osaksi maisemaa, jolloin täytyy huomioida mahdolliset pitkät kuivakaudet ja niiden vaikutus maisemaan.

Altaat, pohjapadot ja viivytysrakenteet voidaan tehdä joko betonista valamalla, tai käyttämällä erilaisia betonituotteita kuten muurikiviä, tukimuureja, porraskiviä sekä reunakiviä.

Imeytys- ja viivytyskaivot
Kun pitää hallita suuria määriä hulevesiä eikä maanpinnalle voi tehdä tilaa vieviä hulevesirakenteita, voidaan maan alle sijoittaa hulevesiä viivyttäviä rakenteita kuten hulevesikaivoja tai putkia. Maanalaisten rakenteiden tyypillisiä käyttökohteita ovat puisto- ja varastoalueet, liikekeskukset, pysäköinti- ja liikennealueet, terminaalit ja varikot.

Hulevesikaivot keräävät ja viivyttävät sade- ja sulamisvesiä. Kaivojen etu on niiden helppo puhdistaminen kiintoaineksesta.

Imeytyskaivossa ei ole pohjaa vaan kaivon rakenteen alaosa on hyvin vettä läpäisevää materiaalia. Kaivoon ohjattu hulevesi varastoituu ensin rakenteeseen ja imeytyy sen jälkeen hiljalleen ympäröivään maaperään.

Ylisuuret hulevesiputket
Viivytystilaa hulevesille saadaan maan alla ylisuurten hulevesiputkien avulla. Kun suuret putket liitetään pienempiin, vesi patoutuu hetkellisesti isompien putkien sisään. Ylisuuret hulevesiputket ovat helppo tapa saada viivytystilavuutta, jos maanpinnalle ei voida rakentaa hulevesien hallintarakenteita.