Mitoitus

Mitoitus

Kuormitus määrää mitoituksen

Mitoituksen tärkeimpiä lähtökohtia ovat liikennekuormitusten ja lämpötilamuutosten aiheuttamat jännitykset ja muodonmuutokset rakenteen kerrosten rajapinnoilla.

Myös sään lämpötilan vaihtelut aiheuttavat usein jännityksiä, routa saattaa liikuttaa päällysrakennetta ja runsaat sateet alentaa kantavuutta. Nämä on otettava huomioon päällysteiden ja rakennekerrosten mitoituksessa.

Betonikivistä tehty päällyste muodostuu pienistä kappaleista sekä lukuisista saumoista. Päällystettä kuormitettaessa sen alareunaan ei synny taivutusvetojännityksiä. Toisaalta betonikivipäällyste toimii taipuisan päällysteen tavoin. Näin rakennemitoituksessa voidaan käyttää betonikivipäällysteelle ominaista E2-arvoa.

Betonikivipäällysteen mitoittavia tekijöitä ovat pohjamaan ja sitomattomien rakennekerrosten pystysuorat puristusjännitykset.

Oleellista on, että betonikivipäällysteen rakenne ei pääse raiteistumaan eli urittumaan liikenteen tiivistäessä ja muuttaessa rakennekerroksia.

Betonikivien muotoilulla voidaan vaikuttaa päällysteen vetojännitysten vastaanotto- ja siirtokykyyn.

Lukkiutuvat reunaprofiloidut kivet soveltuvat erityisen hyvin vaativimpiin päällystekohteisiin, joissa tarvitaan hyvää kuormitusten kestävyyttä sekä vähäisiä painumia.

Saumojen välinen kitka vaikuttaa kaikkien kivityyppien toimintaan. Kitkan avulla kiveys toimii laattamaisesti ja pystyy siirtämään kuormituksia laajemmalle alueelle. Saumojen huolellinen täyttö ja kiveyksen täryttäminen onkin tärkeä työvaihe. Saumauksen onnistumisen kannalta suositeltava saumaleveys on 3 mm.

Suositukset raskaan liikenteen alueille ja vaativiin olosuhteisiin

  • Käytetään vain päällystekiviä: sidekiviä, L-, T- tai suorakaiteenmuotoisia kiviä
  • Suorakaidekivillä ladonta kalanruoto
  • Kivien paksuus vähintään 80 mm mielellään 100 tai 120 mm
  • Värillisten kivien tulisi olla läpivärjättyjä tai värjätyn osan paksuuden tulee olla vähintään 8 mm
  • Laattoja ei suositella raskaan liikenteen alueille
  • Päällyste ja alusrakenne mitoitetaan tapauskohtaisesti vallitseville kuormille
  • Kiveyksen reunat tuetaan aina upotettavilla reunakivillä, jotka asennetaan maakosteaan betonimassaan