Rinteet ja luiskat

Rinteet ja luiskat

Muurikivet helppo ratkaisu

Maapohja voi luonnostaan olla epätasainen tai alueen monimuotoisuutta halutaan lisätä rinneratkaisulla.

Haastavien rakennuspaikkojen toteuttamiseen on tarjolla erilaisia muurituotteita ja tukimuurielementtejä sekä reuna- ja porraskiviä. On tärkeää valita kuhunkin kohteeseen sopiva muurituote. Tuotteen valintaan vaikuttavat muurin korkeus ja muoto.

Muurikivet ovat helppoja asentaa. Niillä saadaan näyttävä ja tukeva muuri rinteeseen. Alle 80 cm muurit voidaan latoa ilman perustaa. Siitä korkeammat muurit aina kolmeen metriin asti vaativat alleen betonianturan ja betonivalun terästyksineen. Korkeissa muureissa tulee huolehtia myös putoamissuojaus kuntoon.

Kulkuväylien tasoeroja voidaan hoitaa luiskilla ja portailla

Jos halutaan rakentaa esteettömyysvaatimukset täyttävää ympäristöä, portaiden rinnalla tulisi olla aina luiska tai vaihtoehtoinen reitti, joka mahdollistaa myös liikuntarajoitteisten sekä polkupyörällä tai lastenvaunujen kanssa liikkuvien vaivattoman ja turvallisen liikkumisen.

Ulkotiloissa olevissa portaissa toimiva nousu on noin 12-15 senttimetriä per nousu ja etenemä noin 35-40 senttimetriä. Luiskissa kannattaa suosia pienempiä kivikokoja, jolloin pinta-alasta enempi osa on saumaa. Tämä edesauttaa kiveyksen pintaa pysymään kuivempana jäätymistilanteessa ja kiveys ei ole aivan yhtä altis liukkaudelle kuin suurempaa kivikokoa käytettäessä

Kiviportaiden liukkauden torjuntaan on olemassa erilaisia vaihtoehtoja hiekoittamisen lisäksi. Porrasaskelmat voidaan pitää sulana lämmityskaapeleilla tai julkisissa kohteissa voi olla mahdollista hyödyntää myös kaukolämmön paluuvettä. Liukkautta kannattaa pyrkiä ennaltaehkäisemään riittävillä kaadoilla ja harkitulla pintavesien ohjaamisella. Porrasaskelmien rinnalle olisi hyvä suunnitella aina huoltourat helpottamaan portaiden ylläpitoa.