TUOTTEET

Tuotteet

Betoni antaa vapautta ympäristön suunnitteluun. Erilaiset tuotteet tuovat vaihtelua ja väriä sekä mielenkiintoisia yksityiskohtia ympäristörakentamiseen.

Tuotteet valitaan käyttötarkoituksen, paksuuden, muodon, värin ja pintakäsittelyn perusteella.

Valitun muotokielen, betonikivien käyttötarkoituksen, rakennusten tyylin sekä värien pohjalta valitaan kokonaisuuteen sopivat kivimallit.

Valmistus Betonin pääraaka-aineet ovat runkoaines, sementti ja vesi. Ympäristöbetonituotteet valmistetaan modernilla teknologialla erittäin korkealuokkaisesta betonista, jolle on tyypillistä tiiveys, lujuus ja hyvä lämpötilavaihteluiden kesto. Tiiveys ja lujuus estävät haitta-aineiden tunkeutumisen betoniin, joten betoni kestää hyvin kemiallisia rasituksia, sekä hiekan ja muiden kiintoainesten kulutusta.

IMG_2340

Teollisesta valmistuksesta johtuen tuotteet ovat tasalaatuisia ja mittatarkkoja. Materiaalina betoni sallii monipuolisen muotovalikoiman tarjoamisen. Betonireseptillä voidaan vaikuttaa mm. lujuuteen, mikä antaa mahdollisuuksia tarvittaessa myös laajentaa nykyistä tuotevalikoimaa.

Tuotteita ympäristön tarpeisiin

 

Ilmaa puhdistavat betonikivet

Betonituotteista löydät myös ratkaisuja fossiilisten polttoaineiden käytöstä syntyvien haitallisten typpioksidien vähentämiseksi ilmasta. Ilmaa puhdistavien betonikivien massassa käytettävien lisäaineiden reaktio auringonvalon ja hapen kanssa vähentää haitallisten typpioksidien määrää ilmassa. Reaktion tuloksena syntyy terveydelle vaarattomia typpiyhdisteitä, jotka huuhtoutuvat sadevesien mukana pois kivien pinnoilta. Ilmaa puhdistavia kiviä on mahdollista valmistaa useissa kivimalleissa.

Ilmaa puhdistavia tuotteita valmistavat Betonilaatta Oy ja Rudus Oy

Kierrätystuotteet

Betonin valmistuksessa hyödynnetään nykyisin paljon erilaisia kierrätysmateriaaleja. Niiden avulla betonin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä, mutta samalla voidaan vaikuttaa myös lopputuotteen ominaisuuksiin ja ulkonäköön.

Jätebetonimurska kiertää uuteen betoniin – myös ympäristöbetonituotteisiin. Ruduksen Formento Uuma-pihakivien valmistuksessa hyödynnetään kierrätysbetonimursketta osana tuotteiden runkoainetta.

Tuotevalinnan lähtökohtana tulee olla kestävä ja laadukas lopputulos. Kivituotteen valintaan vaikuttavat kivettävän alueen käyttötarkoitus sekä tuotteen muoto, väri ja pintakäsittely.

Maisemabetonituotteita valmistavat yritykset

Yritysten tuoteluettelot löydät täältä