Ajo-­ ja meluesteet, kaide-elementit

Ajo-­ ja meluesteet, kaide-elementit

Ajo-­ ja meluesteet, kaide-elementit

Betonisia liikenne-esteitä käytetään liikenteen ohjaamiseen ja estämiseen, työmaiden, rakennusten, rakenteiden ja kasvillisuuden suojakaiteina liikennöidyillä alueilla. Ajoesteitä on hyvin monen tyyppisiä.

Meluesteen päätarkoitus on vähentää melulle altistumista ja meluhaittoja. Betoni soveltuu hyvin väylien varsille meluseinien materiaaliksi. Seinien pintaa voidaan elävöittää muilla materiaaleilla tai graafisella betonilla. Meluseiniä on saatavana myös ääntä absorboivalla pinnalla.

Kaide-elementit ovat silloille ja penkereille sekä tunneleihin tarkoitettuja betonisia törmäys- ja melukaiteita. Kaiteet antavat turvallisuutta tiellä liikkuville sekä vähentävät liikenteen aiheuttamaa melua.

Ajoesteet voidaan suunnitella myös ympäristötaiteeksi kuten eläinhahmoiksi. Tuttuja ovat mm. possut ja jänikset.

Meluesteen määräävät materiaalitekniset vaatimukset on esitetty tarkemmin InfraRYL:ssa.

 

Tuotteita valmistavat yritykset