Nurmikivet ja hulevesituotteet

Nurmikivet ja hulevesituotteet

Nurmikivien käytöllä voidaan lisätä rakennetun ympäristön vihreyttä ja viihtyisyyttä.  Ne soveltuvat alueille, joilla tarvitaan kantavuutta.  80 mm paksu kivi kestää hyvin myös raskaan ajokaluston painoa, joten se sopii myös pelastusteiden päällystemateriaaliksi. Kasvillisuus sitoo kaupunkipölyä ja tehostaa hulevesien imeytymistä ja haihtumista. Jotta hulevedet imeytyvät parhaalla mahdollisella tavalla, myös pohjarakenteen tulee olla läpäisevä. Kivet saumataan tällöin kiviaineksella, josta hienoaines on seulottu pois.

Reikälaattoja ja -kiviä sekä nurmikiviä käytetään myös luiskien ja liikennealueiden maisemointiin sekä sitomaan perusmaa haluttuun kaltevuuteen. Luiskiin kannattaa valita tuote, jossa on reikä, jotta täyttömateriaali pysyy paikallaan.

Hulevesituotteet

Hulevesien hallintaan on olemassa paljon tuotteita. On kouruja, kuppeja, kourulaattoja ja ritiläkantisia linjakuivatuskouruja, joita käytetään usein kiveyksien yhteydessä, etenkin silloin, kun kourun ylitse on tarvetta liikkua säännöllisesti.

Hulevesien hallinnan yksi tärkeä osa-alue ovat läpäisevät kiveykset. Osittain läpäisevät kiveykset päästävät vettä läpi saumoistaan ja näin vähentävät ja hidastavat vesien pintavirtaamaa.

Tässä tarkoituksessa on käytetty erilaisia reikä-, nurmi- ja ruohokiviä sekä nurmisaumalla että kiviaineksella saumattuna.  Niillä voi toteuttaa kantavan, hyvännäköisen ja hulevesiä läpäisevän päällysteen pihan ajoalueille ja parkkipaikoille. Vettä läpäisevä pinta syntyy joko tuotteessa olevien reikien tai tavanomaista suurempien saumojen ansiosta. Tehokkaimmin vettä läpäisevä sauma saadaan käyttämällä soraa tai mursketta, josta hienoin aines on pesty pois.

Markkinoilla on useita eri mallisia hulevesikiviä.

Nurmikiviä ja hulevesituotteita valmistavat yritykset

Yritysten tuoteluettelot löydät täältä »

Esimerkkejä nurmikivistä ja hulevesikivistä
nurmikivi valoelementti sf_reikäkivi Vihernappula reikälaatta Akvakivi hulelaatta_harmaa nurmikivet nurmikkokivi