Reunatuet

Reunatuet

Betonisia reunakiviä käytetään yksin tai yhdessä muiden reunatukien kanssa

  • erottamaan samassa tai eri tasossa olevia pintoja
  • jalkakäytävien ja ajoradalla sijaitsevien korokkeiden rajaamiseen
  • alueiden fyysiseen tai visuaaliseen rajaamiseen
  • reunan sulkemiseen
  • ohjaamaan pintavesien virtauksia ja estämään virtausten aiheuttamaa eroosiota
  • estämään kiveyksen vapaan reunan purkautuminen, esimerkiksi kiveyksen rajoittuessa viheralueeseen.

Reunakivet voidaan valmistaa kokonaan samasta betonista tai niissä voi olla erillinen pinta- ja taustabetonikerros. Jos reunakivissä on pintakerros, sen vähimmäispaksuuden tulee valmistajan pinnoitetuksi ilmoittamalla alueella olla 4 mm. Reunakivien pinta voi olla muotoiltu, jälkikäsitelty tai kemiallisesti käsitelty. Valmistajan tulee kuvata ja ilmoittaa nämä pinnan muotoilut ja käsittelyt.

Valikoimissa on tuotteita kaarteisiin, kulmiin ja reunan madaltamiseen. Reunatukien pituus, poikkileikkauksen muoto ja korkeus vaihtelevat käyttökohteen mukaan.

Reunakivien päät voivat olla tasaisia tai pontattuja tai niissä voi olla muu päiden kiinnittymistä tai asentamista helpottava lukitusjärjestelmä.

Reunakivien kiinnitystapana on joko upotus tai liimaus.

Upotettavat reunakivet

Upotettavat betoniset reunakivet ovat katualueille tarkoitettuja kulutusta ja kunnossapitoa kestäviä reunakiviä. Upotettavan betonireunakiven suositeltavin asennuskorkeus on 12 cm päällysteen pinnasta. Korkeutta voidaan kuitenkin säädellä tarpeen mukaan.

Liimattavat reunakivet

Liimattava betonireunakivi soveltuu käytettäväksi kadun reunakivenä sekä kevyen liikenteen väylillä, pysäköintialueilla ja pihoilla. Reunakivi kiinnitetään liimaamalla asfaltin tai kiveyksen päälle.

Betoniset reunalistat

Betonireunalistoilla viimeistellään kiveysten reunat ja pidetään nurmialueiden reunat helppohoitoisena ja kiveys kestävänä. Reunalistoilla saadaan luotua pieniä korkoeroja päällystealueille tai istutusalueiden reunoille. Rajatut alueet tekevät tilasta jäsennellyn, ryhdikkään ja tyylikkään näköisen.

Reunatukia valmistavat yritykset

Yritysten tuoteluettelot löydät täältä »

Esimerkkejä reunakivistä

rasikivi nurmikon-reunalistat-250-140 Liimattavat-reunakivet kaareva-reunakivi Betonireunakivisarja upotettava-reunakivi Upotettava_betonireunakivi nurmikonreunakivi_600x80x250mm_musta


[/one_fourth_last]