Vesikourut

Vesikourut

Vesikourut

Vesien valumaa ohjaillaan päällysteiden kallistuksilla ja kouruilla.

Kun on tarpeen kuljettaa vesiä maan päällä hallitusti pitempiä matkoja niin erilaiset kourut ja kourulaatat tai pihakivistä ladotut koururakenteet ovat toimiva ratkaisu. Kourut asennetaan 0…5 mm päällysteen alapuolelle ja vähintään 3 ‰ kaltevuuteen eli kallistus 3 mm/metri.

Kourun valinnassa kannattaa huomioida liikkumistarve kourun yli. Jos kourun yli liikutaan, kannattaa turvallisuuden vuoksi valita matalareunainen kourulaatta tai rakentaa pihakivistä riittävän laaja-alainen painanne, jonka yli on luontevaa liikkua kävellen tai pyöräillen.

Vesiä voidaan ohjata myös päällysteen kaadoilla reunakiviä vasten ja kuljettaa niiden avulla viemäriin tai paikkaan, jossa vesi voidaan imeyttää tai viivyttää. Reunakivilinjoihin voi jättää aukkoja kohtiin, joista veden halutaan ohjautuvan reunakivilinjan toiselle puolen. Aukkojen kohdalla kiveyksen pintaa on syytä kallistaa reilummin, jotta vesi ohjautuu tehokkaasti sinne minne sen on suunniteltu virtaavan.

Erilaisia kouruja ja kourulaattoja löytyy kattava valikoima.

Vesikouruja valmistavat yritykset

Yritysten tuoteluettelot löydät täältä »

Esimerkkejä tuotteista
vesikuppi vesikouru_0,5m vesikouru vesikouru kuppiosa vesikouru ja kuppi kourulaatta (2)