TUOTTEIDEN LAATUVAATIMUKSET

Tuotteiden laatuvaatimukset

Tuotteiden laatuvaatimukset

Tässä osiossa:
Toiminnalliset vaatimukset | Tuotestandardit | CE-merkintä | Kolmannen osapuolen laadunvarmistus takaa tuotteiden laadun |

Toiminnalliset vaatimukset 

Betonituotteiden toiminnalliset vaatimukset määritellään luokkina, joilla on nimike ja merkintä.

Tärkeimmät valvottavat ominaisuudet ovat:

  • Mittatarkkuus, muoto
  • Lujuus
  • Pakkaskestävyys
  • Kulutuskestävyys

Tuotestandardit 

Betoniset päällystetuotteet valmistetaan seuraavien standardien mukaisesti:

  • SFS-EN 1338, Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1339, Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1340, Betoniset reunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Täydentäviin tuotteisiin ja muihin kuin standardeissa mainittuihin ympäristöbetonituotteisiin yllä mainittuja standardeja käytetään soveltaen tapauskohtaisesti.

CE-merkintä

Suomessa valmistetuissa ja myytävissä yllä mainittujen standardien mukaisissa  betonituotteissa tulee olla CE-merkintä.

CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Näiden tietojen avulla suunnittelijat ja rakennusvalvonta voivat määrittää tuotteen soveltuvuuden käyttökohteeseen.

Mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Itse tuotteessa tai tuotteen pakkauksessa tulee olla määrämuotoinen CE-merkintä, minkä lisäksi asiakkaalle tulee toimittaa myös tuotetta koskeva suoritustasoilmoitus (declaration of performance DoP).

Näillä asiakirjoilla valmistaja vakuuttaa itse tuotteen ja sen valmistuksen aikaisten varmentamistoimien täyttävän CE-merkinnän edellytykset, sekä ilmoittaa tuotteen tekniset, viranomaismääräyksiin liittyvät ominaisuustiedot siten kuin kyseisen tuoteryhmän harmonisoidussa tuotestandardissa tarkemmin määritellään.

Kolmannen osapuolen laadunvarmistus takaa tuotteiden laadun 

Ympäristöbetonituotteiden valmistus ei standardin mukaan vaadi kolmannen osapuolen laadunvalvontaa. Betoniteollisuus ry:n jäseninä olevat ympäristöbetonituotteiden valmistajat ovat kuitenkin sopineet, että heidän valmistuksensa kuuluuu kolmannen osapuolen tarkastuksen piiriin. Täten halutaan varmistaa tuotteiden tasainen ja korkeatasoinen laatu.

 

Takaisin alkuun