BETONI KIERTÄÄ

Uusi elämä betonille ja betonituotteille

Betoni on kestävä ja pitkäikäinen materiaali. Mikä parasta se on kätevästi käytettävissä uudelleen tai hyödynnettävissä mitä moninaisimmilla tavoilla joko uusia tuotteita valmistettaessa tai vaikkapa maanrakennusaineena. Kaikkia käyttötarkoituksia ei varmastikaan ole vielä keksitty.

Betonikivet, betonilaatat, muurikivet ja muut betoniset ympäristötuotteet ovat kivipohjaisia rakennusmateriaaleja, joiden purkujäte on helposti ja turvallisesti kierrätettävää. Tavoitteena on saada käytöstä poistetut materiaalit mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön. Hyväkuntoiset betonituotteet voidaan käyttää uudelleen päällysteenä ja huonokuntoiset kierrättää muun betonijätteen kanssa uusiokäyttöön.

Suomessa syntyy rakentamisen sivutuotteena noin 2 miljoonaa tonnia kierrätysbetonimursketta. Betonijätteestä yli 80 % käytetään uudelleen. Suurin osa betonista käytetään esimerkiksi tienrakentamisessa korvaamaan neitseellistä kiviainesta. Markkinoinlta löytyy myös betonituotteita, joiden runkoaineesta osa on kierrätettyä betonimursketta.

Toistaiseksi uudelleenkäyttöä ovat hidastaneet ylivarovaiset ohjeet, nyt merkittävimpiä esteitä käytölle pyritään poistamaan osana kiertotalouden tavoitteita.

Betonia voidaan uusiokäyttää monilla eri tavoilla

  • rakennusosien uusiokäyttö
  • murrettuina tai leikattuina paloina
  • murskeena
  • uusiorunkoaineena

Betonirakenteen ja -tuotteiden uudelleenkäyttö parantaa ekotehokkuutta. Hyödyntämällä purettua rakennusmateriaalia uudelleen vähennämme uusiutumattomien ja neitseellisten luonnonvarojen käyttöä ja vähennämme päästöjä.

Uuteen käyttöön

Kun betonirakennus tai -rakennusosa ei enää sellaisenaan ole käyttökelpoinen tai tarkoituksenmukainen, kestävää betonirakennusta tai -rakennetta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä purkaa. Sille voidaan löytää muuta käyttöä.

Hylätyt teollisuusrakennukset saavat uuden elämän yhteisöllisinä uusyrityskeskuksina, ravintoloina tai asuntoina. Infrarakenteitakaan ei välttämättä aina tarvitsisi purkaa. Yksi New Yorkin viehättävimmistä ja erikoisimmista nähtävyyksistä on High Line, viaduktin päällä kulkevalle junaradalle keskelle Manhattania rakennettu, reilut kaksi kilometriä pitkä urbaani kävelypuisto, jossa hyödynnettiin vanhoja käytöstä poistuneita betonirakenteita.

Betonituotteita voidaan kierrättää myös käyttämällä niitä sellaisenaan, mutta toisessa tarkoituksessa. Kaivonrenkaita on jo pitkään käytetty istutusaltaina. Betonielementtejä voidaan hyödyntää tukimuureina, piharakenteissa tai istutusaltaiden osina.

Saneerattavasta kohteesta purettavia ehjiä ympäristötuotteita voidaan käyttää toisessa kohteessa sellaisenaakin, mikäli ne täyttävät vaatimukset.

Palasiksi ja paikalleen

Eri tavoin lohkotun betonin käyttö piha- ja puistorakenteissa vaatii vain mielikuvitusta. Suuremmista kappaleista saa kätevästi tukimuureja tai istuimia. Ohuemmista, leikatuista vapaamuotoisista paloista voi rakentaa kestävää, elävää kivipolkua. Lohkottuna sileä betoni näyttää liuskekiveltä, karkeammat kappaleet graniittilohkareilta. Painavilla, brutaaleilla betonilaatoilla tai elementeillä syntyy istutusaltaiden ja istuimien yhdistelmä urbaaniin ympäristöön ja kaupunkipuistoon.

Murskeena betonia on käytetty pitkään paitsi maanparannuksessa, myös korirakenteissa, joista voi toteuttaa monenlaisia tukimuureja, ääneneristysratkaisuja, valleja ja seinämiä infrakohteisiin, puistoihin ja urheilurakentamiseen. Karkea betonimurske toimii erinomaisesti vaikkapa hulevesialtaissa.

 

Uusiotuotteena betonissa

Betonin valmistuksessa hyödynnetään nykyisin paljon erilaisia kierrätysmateriaaleja. Niiden avulla betonin hiilijalanjälkeä saadaan pienennettyä, mutta samalla voidaan vaikuttaa myös lopputuotteen ominaisuuksiin ja ulkonäköön.

Kierrätysbetonibetonimurske kiertää uuteen betoniin – myös ympäristöbetonituotteisiin. Ruduksen Formento Uuma-pihakivien valmistuksessa hyödynnetään kierrätysbetonimursketta osana runkoainesta. Lue lisää

Betonin ympäristökuormitus pienenee selvästi seosaineita käytettäessä. Masuunikuonalla ja lentotuhkalla korvataan betonin valmistuksessa sementtiä. Masuunikuonaa syntyy raudan valmistuksen yhteydessä satoja tuhansia tonneja vuodessa. Lentotuhkaa, kivihiilen sisältämää palamatonta kiviainesta, otetaan talteen voimalaitoksissa.

Masuunikuonaa betonia valmistettaessa kokonaisenergiankulutus pienenee jopa 50 prosenttia ja lehtotuhkaa käytettäessä lähes 40 prosenttia. Seosaineita käyttämällä myös ympäristöbetonituotteita valmistavat tehtaat ovat saaneet pienennettyä hiilijalanjälkeään huomattavasti.

Tulevaisuuden geopolymeerit

Sementtiä voidaan jo lähitulevaisuudessa korvata teollisuuden jätteistä tai sivutuotteista valmistetuilla geopolymeereillä. Geopolymeerejä syntyy esimerkiksi teräs- ja kaivannaisteollisuuden pii- ja alumiinipitoisesta jäteaineesta. Niiden koostumusta voidaan säätää olosuhteita muuttamalla. Geopolymeerejä tutkitaan Oulun yliopiston kuitu- ja partikkelitekniikan tutkimusyksikössä.

Geopolymeeribetonia valmistetaan sekoittamalla keskenään teollisuuden jäteainetta, kemiallista aktivaattoria, hiekkaa ja soraa. Sitä tehdään oikeastaan kuin tavallista betoniakin. Geopolymeerien ominaisuudet voivat kuitenkin poiketa hyvinkin paljon tavallisen betonin ominaisuuksista – se riippuu käytetyistä jäteaineista ja niiden ominaisuuksista. Lue lisää >

Kierrätysbetonimurskeen käyttö infra- ja ympäristörakentamisessa

Betonimurske korvaa sora- ja kalliomursketta vaativien maanrakennuskohteiden kantavien ja jakavien kerroksien rakenteissa ja säästää näin luonnonkivivarantojamme. Betonimursketta käytetään esimerkiksi teillä, kaduilla, pysäköintialueilla, urheilukenttärakentamisessa, ratapihoilla, lentokenttärakenteissa sekä teollisuus- ja varastorakennusten pohjarakenteissa.

  • jakavat ja kantavat kerrokset katu- ja tierakenteissa
  • kenttärakenteet
  • massanvaihdot
  • täytöt
  • viherkattojen kasvualustat

Betoni ei sisällä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Osasta betonituotteita on laadittu ympäristöselosteet, joissa esitetään luonnonraaka-aineiden käyttö, energiankulutus ja päästöt.

Tuotteina myytävät kierrätysmurskeet on valmistettu hyväksytyn laadunhallintajärjestelmän mukaisesti sekä CE-merkitty. Laatuvaatimukset täyttävä betonimurske on vähintään kiviaineksen tasoista rakennusmateriaalia, joka ei sisällä haitallisia aineita.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat julkaisseet ohjeen betonimurskeen käytölle infrarakentamisessa. Ohjeeseen on koottu tietoa betonimurskeen hyödyntämisestä pääkaupunkiseudulla sekä ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.
Julkaisun voit lukea tästä»