BETONI KIERTÄÄ

Betoni kiertää

Suomessa syntyy rakentamisen sivutuotteena noin miljoona tonnia kierrätysbetonimursketta. Betonijätteestä yli 80 % käytetään uudelleen esimerkiksi maanrakentamisessa. Toistaiseksi uudelleenkäyttöä ovat hidastaneet ylivarovaiset ohjeet, nyt merkittävimmät esteet käytölle on pyritty poistamaan osana kiertotalouden tavoitteita.

Betonia voidaan uusiokäyttää monilla eri tavoilla

  • rakennusosien uusiokäyttö
  • murrettuina tai leikattuina paloina
  • murskeena
  • uusiorunkoaineena

Kierrätysmurskeen käyttökohteita

  • jakavat ja kantavat kerrokset katu- ja tierakenteissa
  • kenttärakenteet
  • massanvaihdot
  • täytöt
  • viherkattojen kasvualustat

Pihakivet, betonilaatat, muurikivet ja muut betoniset ympäristötuotteet ovat kivipohjaisia rakennusmateriaaleja, joiden purkujäte on helposti ja turvallisesti kierrätettävää. Tavoitteena on saada käytöstä poistetut materiaalit mahdollisimman tehokkaasti uusiokäyttöön. Hyväkuntoiset betonituotteet voidaan käyttää uudelleen päällysteenä ja huonokuntoiset kierrättää muun betonijätteen kanssa uusiokäyttöön.

Betoni ei sisällä terveydelle tai ympäristölle vaarallisia aineita. Osasta betonituotteita on laadittu ympäristöselosteet, joissa esitetään luonnonraaka-aineiden käyttö, energiankulutus ja päästöt.

Tuotteina myytävät kierrätysmurskeet on valmistettu hyväksytyn laadunhallintajärjestelmän mukaisesti sekä CE-merkitty. Laatuvaatimukset täyttävä betonimurske on vähintään kiviaineksen tasoista rakennusmateriaalia, joka ei sisällä haitallisia aineita.

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat julkaisseet ohjeen betonimurskeen käytölle infrarakentamisessa. Ohjeeseen on koottu tietoa betonimurskeen hyödyntämisestä pääkaupunkiseudulla sekä ohjeita suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon.
Julkaisun voit lukea tästä»