Hiilijalanjälki

Koko ajan kutistuu

Kotimaiset betonituotevalmistajat tekevät työtä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi hartiavoimin.

Toimeen on tartuttu tosissaan ja työtä on jo tehty valtavasti maisemabetonituotteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi. Lyhyessä ajassa pihakivien hiilijalanjälkeä on saatukin kutistettua huomattavasti, mutta työtä on silti edessä. Helppoja tuloksia on turha jatkossa odotella.

– Yhtä viisasten kiveä ympäristötavoitteiden saavuttamiseen ei ole olemassa. Tarvitaan monia keinoja, Rudus Oy:n maisemabetonituotteiden myyntijohtaja Vesa Hopponen huomauttaa. –Vähähiilisyys ja kiertotalous, uusiomateriaalien hyödyntäminen, jätteiden synnyn ehkäiseminen ja energiatehokkuuden parantaminen, kuljetusmatkojen optimointi, hän luettelee.

Tuotanto vähähiilisemmäksi

Niin Ruduksen maisematuotteiden tehtailla kuin Lakan Betonin tehtailla polttoöljyn käytöstä luopuminen lämmitysmuotona on pienentänyt hiilijalanjälkeä. Tehtailla kaukolämpöön tai kaasuun on siirrytty yksi kerrallaan ja muutos on pian kokonaan toteutettu.

– Kaikki ostamamme sähkö on vähähiilistä, Lakan Betoni Oy:n toimitusjohtaja Pertti Halonen lisää.

LED-valaistukseen siirtyminen on pienentänyt hiilijalanjälkeä ja säästänyt energiaa niin Ruduksen kuin Betonilaatta Oy:n tehtailla.

Betonilaatan tehtailla öljylämmityksestä ei ole tarvinnut luopua, sitä kun kuluu nykyisin niin vähän. Sijainti Länsi-Rannikolla auttaa: talvet tuppaavat olemaan leutoja. Viime vuonna tehdyssä tehdasinvestoinnissa panostettiin myös tehokkaaseen lämmöntalteenottolaitteistoon, joten prosessista syntyvä lämpö saadaan hyödynnettyä.

Nykyisten rakentamismääräysten mukaan toteutettu halli on myös hyvin eristetty. – Öljynkulutus putosi viime talvena kolmasosaan aikaisemmasta. Pärjäsimme käytännössä prosessista saatavalla energialla, toimitusjohtaja Rami Lahti kertoo tyytyväisenä.

Huomio tuotekehitykseen

Betonituotteiden vähähiilisyyteen pyrittäessä tuotekehitys nousee yhä tärkeämpään asemaan. –Vähähiilisten tuotteiden kehittäminen edellyttää sekä reseptiikan että uusien teknologioiden kehittämistä, Vesa Hopponen painottaa.

Ruduksella tiedetään, että uusiomateriaaleja hyödyntämällä saadaan aikaiseksi vähähiilisiä, kestäviä ja asiakkaille mieluisia tuotteita. Betonimurskaa sisältävien Rudus Formento Uuma-kivet ovat olleet markkinoilla jo muutaman vuoden ajan.

Myös Lakan Betonissa tehdään työtä betonituotteiden raaka-ainepohjan uudistamiseen. –Sen ansiosta olemme vuodessa onnistuneet pienentämään hiilidioksidipäästöjä 30 prosentilla, Pertti Halonen paljastaa. –Maalissa emme suinkaan vielä ole, mutta kovasti olemme lyhyessä ajassa edistyneet. Kun uusimme Joensuun tehtaamme lämmitysjärjestelmän, hiilidioksidipäästöt putosivat jopa 60 prosenttia!

Betonilaatalla on käynnissä kiertotalouteen liittyvä projekti yhdessä Turku Science Park Oy:n kanssa, jossa selvitetään muun muassa betonijätemurskeen käyttöä. Myös betonireseptiä on optimoitu käyttämällä suurempaa kiviainesta ja seosaineena masuunikuonaa sekä lentotuhkaa.

–Näillä toimenpiteillä olemme pystyneet pienentämään hiilijalanjälkeämme jo kolmanneksen, Rami Lahti kertoo.

–Uskon kyllä, että betonituotteiden hiilijalanjälkeä saadaan vielä jatkossa laskemaan, siihen on koko ala tiukasti sitoutunut, Rami Lahti jatkaa. –Jossain vaiheessa voimme ehkä korvata sementin kokonaan geopolymeereilla, mutta siihen voi vielä olla matkaa.

Kuljetukset optimiin

Hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä myös kuljetusmatkojen optimointi on tärkeässä asemassa. Kuljetusyritysten käyttämään polttoaineeseen pihakivivalmistajat eivät tässä vaiheessa ehkä vielä voi vaikuttaa, mutta siihen kylläkin, että kuormat ajetaan täysinä ja mahdollisimman lähellä olevilta tehtailta.

Lakan Betonin Lopella sijaitsevasta varastosta esimerkiksi kuljetetaan Etelä-Suomen rautakauppa-asiakkaille samassa kuormassa kaikkia yrityksen tuotteita: pihakivien lisäksi harkkoja, kuivalaasteja ja -betoneja. Kun kuljetuksessa on maksimimäärä tavaraa, CO2-päästöt ovat mahdollisimman pienet.

Lavat kiertoon ja pakkausmuovi minimiin

Betonikivien tukevat lavat ovat erinomaisen kierrätyskelpoisia. Kaikki valmistajat ottavat lavat mielellään tehtaalle, mutta toistaiseksi kaikki lavat eivät kuitenkaan työmailta palaudu.

Betonilaatta asentaa myös itse pihakiviä itse, joten pystyy toki omilta työmailtaan varmistamaan, että lavat todella palautuvat sataprosenttisesti. – Hyvitämme kiertolavat asiakkaille. Kyllä lavoista asiakkaidenkin työmailta palautuu reilusti yli puolet, Rami Lahti sanoo.

Pakkausmuovin kierrättämisen tehostamisessa on rakentamisen toimialalla vielä parannettavaa. Syntyvän pakkausmuovijätteen määrään pihakivivalmistajat voivat vaikuttaa pyrkimällä optimoimaan sen määrää. Se toki myös säästää pakkauskustannuksia.

Purkukivi käyttöön

Vanhaa kivetystä saneeraustyömailta pois purettaessa syntyy kivijätettä. Ehjät pihakivet olisi talteen kerättynä uudelleenkäytettävissä toisessa kohteessa, jos tällainen luonteva kierrätyskanava olisi olemassa.

Betonilaatta tutkii Turku Science Parkin kanssa asennuksessa kierrätysvaihtoehtoa.

Jos uudelleenkäyttö ei ole mahdollista, betonikivet voidaan murskata ja hyödyntää murskeena. – Esimerkkinä Ruduksen kehittämä Betoroc-murske, joka soveltuu hyvin maanrakentamiseen, Vesa Hopponen sanoo.

Uuma-kivi uusiomateriaaleista

Betonituotetehtaan tuotannossa ylijäämäbetonia voi syntyä valmistuserien lopuista ja joskus kyyntiin kelpaamattomista tuotteista. Hukkaa pyritään tietysti pienentämään. Kiertotaloudessa ylimääräiset betonierät voidaan toimittaa jätebetonina murskattavaksi Ruduksen Betoroc-murskeen raaka-aineeksi esimerkiksi maarakentamisen tarpeisiin, mutta järkevintä on tietysti hyödyntää hukka jo valmistuspaikalla. Näin kuljetusmäärät vähenevät ja hiilidioksidipäästöt pienenevät.

Ruduksen Formento Uuma-pihakivi kehitettiin tarpeesta hyödyntää käytettävissä olevaa uusiomateriaalia, lämmöntuotannon sivutuotteena syntyvää keinokiviainesta. Tavoitteena oli alusta alkaen korvata betonimurskeella neitseellinen luonnonkiviaines. Uuma-kivien valmistuksessa luonnonkiviaineksista on korvattu betonikivimurskeella jopa 20 prosenttia.

Ensimmäisenä lanseerattiin Uuma-Kartanokivi ja sen jälkeen tuoteperheeseen on lisätty muita pihakivimalleja. Vesa Hopponen kertoo tyytyväisenä, että Uuma-pihakivien kysyntä on ollut tasaisessa kasvussa.