Muurin perustaminen

Muurin perustaminen

Muurin perustaminen ja sen vaativuus riippuvat aina maaperästä, muurin korkeudesta ja rakennuskohteesta. Myös routiminen ja vedenohjaus pitää huomioida tukimuureja perustettaessa.

Olosuhteista riippuen tukimuuri voi vaatia salaojituksen, salaojasoran lisäämisen perustuksiin, patolevyn ja bitumihuovan käyttöä vesieristeenä, sekä mahdollisen routaeristyksen.

Tukimuurien suurin kuormitus on maanpaine, joka voi ajan mittaan työntää muurin ulos muodostaan. Varsinkin jos muuri tukee rinnettä, on tärkeää rakentaa se vahvaksi ja tukevaksi.

Tukimuurit perustetaan rakenne- ja geoteknisten suunnitelma-asiakirjojen mukaan. Tukimuurin perustusten suunnittelu edellyttää kohteen vaativuuden mukaisia tietoja maaperän lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksista. Roudaneristys tehdään geoteknisten suunnitelma-asiakirjojen mukaan.

Alle 800 mm korkeat tukimuurit tehdään tiivistetyn 100…300 mm paksun murskekerroksen päälle, jonka raekoko on 0…35 mm. Korkeissa tukimuureissa murskekerroksen paksuus on vähintään 300 mm. Kantavalla maapohjalla sijaitsevat 800…1600 mm korkeat tukimuurit perustetaan teräsbetonianturan päälle.

Reiällisistä betonikivistä tehdyn muurin lujuutta voidaan lisätä kivien sisälle pujotetuilla harjateräksillä, jotka toimivat myös tartuntoina teräsbetonianturasta. Reiät valetaan säänkestävällä C30/37 lujuusluokan betonilla. Betonointi voidaan tehdä joko käsi- tai pumppuvaluna. Betonimassa tiivistetään sullomalla tai tärysauvalla. Mikäli betonia roiskuu valun yhteydessä muurin pinnalle, se pestään välittömästi pois vedellä.

Riippuen tukimuurin korkeudesta ja siihen kohdistuvista vaatimuksista, on sen alle tehtävä perustus muurin vaatimusten mukaan.

Perustus on tehtävä routimattomaksi muurikivityypistä, ja tulevan rakenteen korkeudesta riippumatta. Jos perusmaa on routimatonta, matalien muurien pohjaukseksi riittää humusmaan poistaminen ja korvaaminen murskesoralla (0-18 mm). Ennen kivien asentamista tiivistetyn, kantavan kerroksen päälle levitetään muutaman sentin vahvuinen asennushiekkakerros.

Muurin korkeuden noustessa yli 70 cm:n perustukseksi suositellaan betonianturaa. Pohjausten, sekä erillisen anturan mitoitus ja tarpeellisuus kannattaa tutkia aina tapauskohtaisesti.

Matalat, alle 70 cm korkeat muurit voidaan rakentaa maanvaraisesti routimattomalle murskesorapohjalle. Asennusalustan tulee olla riittävän leveä, noin 60 cm, jotta pohja voidaan tiivistää tärylevyllä. Korkeampiin ja maanpaineen alaisiin muureihin valitaan raudoitettava ja valettava muurimalli.

Yli 70 cm korkeat muurit suositellaan asennettavaksi aina anturan varaan. Anturan koko ja raudoitus tehdään kohdekohtaisen  rakennesuunnitelman mukaisesti. Antura pitää muurin ryhdissään.

Muurin taustalle asennetaan suodatinkangas tai patolevy ja taustatäyttö tehdään routimattomasta, vettä läpäisevästä aineksesta, esimerkiksi sepelistä, raekoko ø 8-16 mm. Jos taustatäytölle on vain vähän tilaa, voidaan se korvata eristelevyllä.

Perustus tehdään routarajan alapuolelle, routimattomalle maapohjalle tai routaeristeillä suojattuna. antura valetaan kantavan häiriintymättömän maan tai tiivistetyn murskekerroksen päälle. Kaivanto täytetään routimattomalla maa-aineksella. tarvittaessa kaivanto salaojitetaan.