Muurin suunnittelu

Muurin suunnittelu

Muureihin ja tukimuureihin liittyen julkaistiin vuonna 2015 kaksi RT-korttia: ”Muurit ja tukimuurit RT 89-11175” ja ”Muurien ja tukimuurien korjaaminen RT 89-11184”, jotka kattavat myös betoniset muurikivet ja tukimuurit.

Muurin ja tukimuurin suunnittelun yhteydessä otetaan huomioon niiden käytön turvallisuus. Jos putoamiskorkeus on yli 500 mm, noudatetaan Suomen rakentamismääräyskokoelman osan F2 määräyksiä. Ulkotiloissa voidaan putoamissuojana käyttää kaiteen sijasta soveltuvin osin myös esimerkiksi istutuksia tai maastoon sovitettuja kiinteitä istutuslaatikoita.

Kaavassa, kunnan rakennusjärjestyksessä tai tontin luovutusehdoissa voi olla määräyksiä muureista. Rakennusluvan tarve selvitetään rakennusvalvontaviranomaiselta. Muurin rakentamiseen tonttien väliselle rajalle tarvitaan naapurin suostumus, ellei rakentamisesta ole määrätty kaavassa tai rakennusjärjestyksessä.

Tukimuurin suunnittelussa otetaan huomioon

  • muurin korkeus ja muuriin kohdistuva maanpainekuorma
  • liikenne- tai varastokuorma
  • jäänpaine (routaliikkeistä aiheutuva kuorma).

Muurin maanpainekuorman ja routaliikkeistä aiheutuvien kuormitusten kestävyyttä voidaan lisätä tekemällä muuri hieman taaksepäin, rinteeseen päin kaltevaksi. tämä vaikuttaa suotuisasti myös muurin ulkonäköön.

Tukimuurin perustusten suunnittelu edellyttää kohteen vaativuuden mukaisia tietoja maaperän lujuus- ja muodonmuutosominaisuuksista.

Muuri rakennetaan tuotevalmistajan ohjeen mukaan.

Matalat tukimuurit voidaan kivityypistä riippuen latoa ilman laastia. Korkeat muurit muurataan pakkasenkestävällä sementtilaastilla.