TYÖMENETELMÄT

Työmenetelmät

Käsin tai koneella, mutta huolella

Betonisten kivien ja laattojen muodot ja värit pääsevät parhaiten esiin, kun ladontamallisen suunnittelussa otetaan alueen kokonaisuus huomioon ja kivet asennetaan oikein.

Asennus voidaan suorittaa joko käsin tai koneellisesti latomalla.