Käsin ladonta

Käsin ladonta

Huolellista käsityötä

Betonikivipäällysteiden asentaminen on perinteisesti käsityötä. Käsin ladonta mahdollistaa kiveyksen yksilöllisen värien käytön, muodon ja ladonnan sekä ladontojen yhdistämisen.

Laadukas päällyste edellyttää huolellisesti tehtyjä pohjatöitä. Niiden laajuus riippuu pohjamaan laadusta ja liikennemäärästä.

Eri kerrokset on tiivistettävä ohjeiden mukaisesti, jotta valmiista päällysteestä saadaan painumaton ja tasainen. Kantavan kerroksen tulee olla tiivistetty, tasattu ja oikeassa korkeudessa. Asennushiekka on tasattava huolellisesti.

Kivetyksen tulee aina rajoittua kiinteään rakenteeseen, josta kivien latominen myös yleensä aloitetaan. Päällysteen reuna-alueilla olevien kivien on saatava riittävä tuki liikenteen aiheuttamia vaaka- ja pystysuoria kuormituksia vastaan.

Video nostaa esiin tärkeitä ergonomisia asioita jotka on syytä pitää mielessä viher- ja katualueiden kivityössä.

TYÖTURVALLISUUS

  • turvakengät -kivet ovat painavia
  • kuulosuojaimet -sahaamisen aiheuttama leikkausmelu, täryttimen käyttö
  • hengityssuojaimet -sahaamisessa syntyvä kivipöly
  • näkösuojaimet, visiiri -kivien työstäminen, aina vaara kiven sirpaleisiin
  • pitkähihainen ja -lahkeinen työasu –betonipöly voi aiheuttaa ihoärsytystä
  • työhanskat -suojaavat käsiä ja käsien ihoa
  • huomiovaatteet tai –liivit -lisähuomio on paikallaan etenkin liikennealueiden läheisyydessä
  • polvisuojat -suojaavat polvia polvillaan asennettaessa