Asennushiekan levitys

Asennushiekan levitys

Kiveyksen asennusalustaksi levitetään n. + 30 mm ± 10 mm:n asennushiekkakerros, joka levitetään ja tasataan vain välittömästi seuraavana työnvaiheena päällystettävälle alueelle. Asennushiekkakerroksen tarkoituksena on tehdä mahdolliseksi valmiin betonikivipinnan tasaisuus tiivistämisen jälkeen.

Asennushiekkana käytetään seulottua, rakeisuudeltaan 0/8 mm:n hiekkaa tai kivituhkaa.Asennushiekkakerroksen tulee olla tasalaatuinen ja tasapaksu.
Asennushiekkaa ei tiivistetä ennen kivien asentamista eikä kerroksen päällä saa kävellä.

  • Asennushiekkakerros voidaan levittää koko päällystettävälle alueelle, jos sen päällä liikkuminen voidaan estää.
  • Samassa kiveyskohteessa tulee käyttää joka paikassa samaa hiekkakerrospaksuutta.

Asennushiekkakerroksen tai muun asennuspohjan paksuus tarkistetaan alusrakenteen yläpinnan korkeusmittausten perusteella valmiiseen pintaan verrattuna.
Asennushiekan tasaus on tärkeä työvaihe, sillä siinä tehdyt virheet ja huolimattomuus näkyvät valmiin päällysteen pinnan laadussa.

12 asennuskivituhkan tasaus sa

Vinkki: Aseta kaksi ohjainputkea tai rimaa tiivistetylle pohjalle sopivalle etäisyydelle toisistaan, siten että niiden yläreuna on halutussa tasossa asennushiekan pinnan kanssa.

Aseta oikolauta (esim. suora pattinki) ohjainten päälle ja oikaise asennushiekan pinta ohjainten tasoon.

Poista ohjaimet ja täytä urat hiekalla muun pinnan tasoon.