Ladonta ja saumaus

Ladonta ja saumaus

Merkitse päällystettävä alue. Kiinnitä tolpat alueen nurkkiin ja pingota linjalanka niiden väliin hieman päällysteen reunan yläpuolelle. Linjalangalla voidaan työn edetessä varmistaa kiveyksen saumojen suoruus siirtämällä linjalankaa aina työn kuluessa lähelle kulloinkin ladottavaa aluetta.

Päällyste kannattaa mitoittaa kokonaisten kivien ja laattojen mukaan, jotta katkaisutarve olisi mahdollisimman vähäinen. Kivien leikkaaminen on kuitenkin usein välttämätöntä lopputuloksen onnistumiseksi. Käytä leikkaamiseen esimerkiksi tiilileikkuria tai timanttiterällä varustettua kulmahiomakonetta. Vältä kahden katkaistun kivipinnan yhteistä saumaa.

Betonipäällysteen latominen aloitetaan yleensä kiinteän rakenteen reunasta (reunakivestä, seinästä tai ohjainlaudasta). Päällyste asennetaan siten, että kukin kivi tai laatta lepää tasaisesti koko alapinnaltaan asennushiekkakerroksen tai -betonin varassa. Päällystetuotteet, joissa on asennusnystyrä, asennetaan mahdollisimman tiiviisti ns. puskusaumalla. Kuvioinnista, erivärisistä alueista tai muusta vastaavasta syystä riippumatta saumat tehdään siten, että sauma on tasalevyinen, suora ja sauman leveys betonikivillä 2…4 mm ja betonilaatoilla 2…15 mm tuotteesta riippuen, ellei suunnitelma-asiakirjoissa määrätä toisin.

Betonipäällysteen latomisen yhteydessä on seurattava jatkuvasti saumalinjojen suoruutta. Virheet on korjattava heti asennuksen edetessä, viimeistään ennen saumausta.

Liityttäessä kaareviin pintoihin, valaisinpylväisiin, kaivonkansiin yms. ja seinustojen vierustoilla voidaan liittymä tehdä samasta materiaalista valmistetuilla sovitekivillä, ellei suunnitelma-asiakirjoissa muuta esitetä.

Betonipäällyste saumataan , tuotteen ja käyttökohteen mukaan joko kuivalla hiekalla tai muulla saumausaineella,joka harjataan saumoihin. Maanvaraisesti asennettu hiekalla saumattu kiveys tiivistetään noin 60-150 kg:n painoisella tärylevyllä. Betonilaattoja ei yleensä tärytetä. Jos saumat ovat tärytyksen jälkeen vajaat, saumaushiekkaa levitetään lisää ja tärytetään uudelleen. Tiivistäminen aloitetaan reunoilta keskustaan edeten, kunnes silmämääräisesti havaittava kiveyksen painuminen lakkaa. Sade ja kuivuminen vaikuttavat saumaushiekan painumiseen, ja hiekkaa lisätään tarvittaessa.