Pohjatyöt

Pohjatyöt

Laadukas betonikivipäällyste edellyttää oikein ja huolellisesti tehtyjä pohjatöitä. Pohjan routiminen tai väärin tehdyt kallistukset koituvat pidemmän päälle kiveyksen tuhoksi. Kiveyksen alla olevan rakennekerroksen on oltava vettä läpäisevä ja noudatettava valmiin pinnan muotoa.

Pohjatöiden laajuus riippuu pohjamaan laadusta ja liikennemäärästä. Valmiin päällysteen tasaisuuden varmistamiseksi ja liikenteen aiheuttaman urautumisen vähentämiseksi on eri kerrosten huolelliseen, ohjeiden mukaiseen tiivistämiseen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Betonipäällysteen alla olevat rakennekerrokset eivät eroa oleellisesti taipuisan päällysteen rakennekerroksista.

Rakenteisiin pääsevän veden vaikutuksien vähentämiseksi on eri kerrosten kaltevuus  suunniteltava siten, ettei vesi pääse lammikoitumaan. Erityisesti tämä koskee niitä rakenteita, joissa on vettä läpäisemättömiä, sementillä tai bitumilla sidottuja rakennekerroksia.

Vaihtoehtoisesti tehdään vettä läpäisemättömän kerroksen alimpiin kohtiin reikiä, joista vesi pääsee imeytymään alempiin rakennekerroksiin.

Betonikivillä päällystettävillä alueilla kantavan kerroksen yläpinta tehdään sellaiseen korkeusasemaan, että asennuskerrosta ja kiveystä varten jää betonikivillä päällystettävillä alueilla betonikiven paksuus + 30 mm ± 10 mm:n työvara.