Reunatukien asennus

Reunatukien asennus

Asennusta varten maastoon merkitään reunatukilinjan sijainti ja korkeusasema siten, että reunatuki voidaan asentaa tarkalleen suunnitelma-asiakirjojen mukaiseen sijaintiinsa. Korokkeiden ja madallusten paikat merkitään reunatukiin tehtäviä korotuksia ja madalluksia varten.

Korokkeiden sijainti tarkastetaan mittauksin. Muiden mittavaatimusten täyttyminen tarkastetaan ensisijaisesti silmämääräisesti ja silmämääräisen tarkastuksen perusteella tarpeelliseksi katsottavin mittauksin.

Upotettavan reunatuen asennus

Katu- ja tiealueilla reunatuki tulee yleensä jakavan tai kantavan kerroksen varaan. Tuen alus tehdään 0-8 mm:n murskeesta. Asennuskerroksen paksuuden tulisi olla n. 50 mm. Mikäli kadun omat rakennekerrokset eivät ole riittävät, tiivistetään asennusmurskeen alle kantava sora- tai murskekerros.

Asennusta varten tehdään riittävän leveä ja tasainen asennusalusta. Reunatuen asennuslinjalle kaivetaan asennusura, joka on 30–50 mm reunatuen suunnitellun alapinnan alapuolella sekä vähintään 500 mm leveä.

Asennettaessa tuet asetetaan päittäin vastakkain ja painetaan vasta sitten lopulliseen paikkaansa.

 • Upotettava reunatuki asennetaan siten, että se tukeutuu koko pituudeltaan ja leveydeltään huolellisesti sullottuun maakosteaan betoniin tai murskeeseen.
 • Kivi tuetaan molemmin puolin sullomalla täyttö reunatukea vasten

Kun upotettava reunatuki asennetaan aikaisemmin päällystetylle pinnalle, päällysrakenteeseen tehdään roilo, jonka leveys reunatuen edessä on 50…150 mm. Asfalttipäällysteeseen leikataan reunalinja ennen roilon tekemistä. Roilo tehdään siten, että sen ulkopuolinen päällyste pysyy ehjänä

Samoin menetellään silloin, kun aikaisemmin asennettu reunatuki oikaistaan tai nostetaan ylemmäksi.
Liimattavan reunatuen asennus

Betonireunakiven_liimausReunatuet liimataan puhtaalle ja kuivalle alustalle. Tarvittaessa päällystepinta puhdistetaan joko harjaamalla tai pesemällä. Päällystepinnan, johon reunatuet liimataan, tulee olla riittävän tasainen, jotta liimattava reunatuki tarttuu koko pituudeltaan alustaansa. Pienet epätasaisuudet voidaan tasoittaa liimanauhalla. Kaarevissa muodoissa käytetään kaarrekappaleita.

Lyhyet kappaleet taipuvat paremmin lyhyellä matkalla tapahtuviin pinnan muodon vaihteluihin. Pitkät kappaleet vaativat maltillisempia kaltevuuden muutoksia.

Asfaltin tai kiveyksen, jonka päälle reunatuet liimataan, tulisi ulottua yli 50 mm reunakiven takareunasta

Asennus

 • Asfaltti- tai kiveyspintaan merkitään reunatukilinjat.
 • Tartunnan varmistamiseksi käsitellään alusta tartuntaliuoksella. Liuosta käytetään mikäli pintana on betoni tai vanha asfaltti. Tartuntaliuos levitetään asennuskohtaan telalla. Liuoksen riittävyys on noin 1 l / 20 jm.
 • Reunatuet jaetaan asennuslinjalle kyljelleen ja pohjassa oleva bitumiliima kuumennetaan nestekaasuliekillä. Kun liima alkaa pisaroida, reunatuki käännetään ja liimataan asennuslinjaan niin, että tuissa oleva ponttaus lukitsee kivet toisiinsa.
 • Kivi kiinnittyy muutamassa tunnissa ja liimaus saavuttaa lopullisen lujuutensa muutamassa päivässä.

Reunatukien asennuskorkeus

Esteettömyys toteutetaan suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Ohjeita esteettömyydestä on esimerkiksi Invalidiliiton ja kuntien kotisivuilla.

Reunatukien etureunan asennuskorkeus lopullisen päällysteen pinnasta

 • Tielinjalla, kun uusintapäällystykseen varaudutaan 160 mm (± 20 mm)
 • Päällysteen reunassa 120 mm (± 20 mm)
 • Ajoluiskissa ja tonttiliittymissä enintään 30 mm (± 10 mm)
 • Suojateillä
  • etureuna jalankulkutie enintään 30 mm (-10 mm)
  • etureuna pyörätie enintään 10 mm (-10 mm)
  • etureuna yhdistetty jalankulku- ja pyörätie enintään 10 mm (-10 mm)

Madalletun tai kaltevan reunatukiosuuden kummallakin puolella sovitetaan korkeuden muutos vähintään 0,5 m:n matkalla. Soviteosan pituus on madalluksen molemmissa päissä samansuuruinen.

Tonttiliittymissä madallettu reunatuki ulotetaan 1 m liittyvän tien reunalinjan jatkeen ulkopuolelle. Jos tonttiliittymän leveyttä ei tiedetä, käytetään yliajoleveytenä 4 metriä.