KAUPUNKIKUVALLINEN SUUNNITTELU


Maisemabetoni ja muut ympäristötuotteet osana kaupunkikuvaa

Perustason päällysteet, kalusteet ja istutukset ovat rakennetun ympäristön keskeisimpiä elementtejä, jotka kokoavat kaikki muut ympäristön osatekijät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Olemassa olevat rakennukset, rakenteet ja tekniset järjestelmät sekä kadun kaupunkikuvallinen ilme, mittakaava ja muut ympäristön säilytettävät ominaisuudet tulee aina huomioida ratkaisuja valittaessa. Arvokkaimmilla alueilla kuten kaupunkien keskustoissa ja muilla strategisesti tai historiallisesti merkittävillä alueilla sallitaan kalliimpien ja yksityiskohtaisempien materiaalien käyttö.

Päällysteiden yksityiskohdat, esteettisyys ja muut ominaisuudet sekä etenkin asennustyön laatu määräävät viime kädessä alueen laatutason.

Rakennettu ympäristömme on tehty suurelta osin betonista, joten olemme tottuneet betonin läsnäoloon. Ehkä juuri siksi betoni herättää myös voimakkaita tunteita, mielikuvia, ajatuksia ja vaihtuvia tunnelmia. Ympäristörakentamisessa betonituotteilla ja betonilla on merkittävä roolin arkkitehtuurin osana.

Päällysteet ja niihin liittyvät rakenteet jakavat alueet toimintojen mukaisiin osa-alueisiin. Betoniset rakenteet toimivat tehokkaina tilan jäsentäjinä ja koristeaiheinakin. Päällysteet vaikuttavat myös visuaalisesti ympäristökuvaan ja kaupunkitilaan. Päällysteiden suunnitteluun täytyykin siksi sisällyttää myös esteettinen ja maisemakuvallinen suunnittelu.

Päällysteet keino parantaa ympäristön laatua ja arvoa

Päällystetyypin valintaan vaikuttavat usein keskeisesti sen käyttömukavuus, kestävyys, hinta ja rakennuskustannukset. Tärkeää olisi painottaa myös niiden pitkäikäisyyttä, kestävyyttä ja helppohoitoisuutta.

Suunnittelussa tulee aina ottaa huomioon liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden lisäksi hoidon ja kunnossapidon näkökulmat. Laadukaskin lopputulos voi olla edullinen, kun otetaan huomioon kohteen toiminnalliset ja kaupunkikuvalliset vaatimukset sekä elinkaari- ja käyttöikä

Ympäristöbetonirakenteet ja -tuotteet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia rakennetun ympäristön laatutason ja toimivuuden parantamiseen. Korkeatasoisesti toteutetut pihat, puistot, urheilu- ja vapaa-ajanalueet, aukiot ja torit lisäävät rakennetun ympäristön viih­tyisyyttä. Ympäristöbetonituotteita käytetään entistä enemmän myös pientalojen ja asuinkerrostalojen pihoissa.