Määräykset ja ohjeet

Määräykset ja ohjeet

Betoniset päällystetuotteet valmistetaan seuraavien standardien mukaisesti:

  • SFS-EN 1338, Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1339, Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS-EN 1340, Betoniset reunatuet. Vaatimukset ja testausmenetelmät
  • SFS 7017 Betonista tai luonnonkivestä tehdyille ulkotilojen päällystekiville, -laatoille ja reunakiville eri käyttökohteissa vaaditut ominaisuudet ja niille asetetut vaatimustasot

Täydentäviin tuotteisiin ja muihin kuin standardeissa mainittuihin ympäristöbetonituotteisiin yllä mainittuja standardeja käytetään soveltaen tapauskohtaisesti.

Päällysteiden suunnittelua, asennusta sekä valmiin päällysteen laatuvaatimuksia ohjaavat InfraRYL ja MaaRYL.

Ohjeistusta on annettu myös julkaisuissa  ”Betonituotteet ympäristörakentamisessa” ja “Raskaan liikenteen päällysteratkaisut” julkaisijana Rakennustuoteteollisuus RTT ry:n Betoniteollisuustoimiala.