Tyyppirakenteet

Tyyppirakenteet

rakenne

Ajoneuvoliikenteen alueilla betonikiveys koostuu tavallisesti seuraavista rakennekerroksista.

  •  Betonikivi 80-120 mm
  •  Asennuskerros 30 mm
  •  Sidottu kantava kerros 50-150 ja/tai sitomaton kantava kerros 150 mm
  •  Tukikerros 300-1000 mm

Asennuskerros

Asennuskerroksen tarkoituksena on saada tasainen asennusalusta betonikivien asennusta varten. Lisäksi sillä täytetään saumojen alaosa.

Seuraavat asennuskerroksen ominaisuudet vaikuttavat betonikiveyksen kestävyyteen:

  • kyky kestää hajoamatta kuormituksen alla
  • rakeisuus
  • raemuoto
  • vesipitoisuus
  • asennushiekkakerroksen paksuus

Suuri osa alku-urautumisesta johtuu asennuskerroksen deformoitumisesta. Tämän takia on tärkeää, että asennuskerros ei ole liian paksu.

Kantava kerros

Kantava kerros voidaan rakentaa sidottuna, sitomattomana tai käyttäen molempia. Sitomattoman kantavan kerroksen materiaalina käytetään soramursketta tai kalliomursketta.

Ajoneuvoliikenteen ja heikosti kantavan maapohjan alueilla betonikiveyksille suositellaan käytettä-väksi sidottua kantavaa kerrosta, joka yleensä tehdään kantavan kerroksen asfalttibetonista (ABK). Joissain tapauksissa betonikiveys voidaan asentaa betonisen kansirakenteen päälle niin, että asennus-hiekka levitetään suoraan kansirakenteen päälle.

Myös maakostean betonin käyttö betonikivien asennusalustana on mahdollista. Betonilaatat asennetaan aina maakostean betonin päälle, mutta betonikivillä maakostean betonin käyttöä tulisi välttää.