Valmiin rakenteen laatuvaatimukset


Valmiin rakenteen laatuvaatimukset

Valmiin betonikiveyksen vaatimukset on esitetty julkaisussa Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL.

Näiden ohjeiden yleissäännön mukaan valmiissa kiveyksessä

  • Ei saa olla silmämääräisesti havaittavia poikkeamia suunnitelmasta.
  • Näkyvien pintojen tulee olla puhtaita eikä kivissä saa olla halkeamia.
  • Katkaisujälkien ja saumojen tulee olla suoria ja ehjiä.
  • Kivissä ei saa olla haitallisesti poikkeavia värieroja tai betonipinnan laadusta johtuvia eroja.
  • Kivien väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia suoria linjoja.
  • Valmiin sauman leveys on sellainen, että saumaleveydessä ei esiinny haitallista poikkeamaa  silmämäärin tarkastellessa.
  • Saumat ovat täynnä saumaushiekkaa tai muuta saumausmateriaalia.