Valmiin rakenteen laatuvaatimukset

Valmiin rakenteen laatuvaatimukset

Valmiin betonikiveyksen vaatimukset on esitetty julkaisussa Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset InfraRYL 2010.

Näiden ohjeiden yleissäännön mukaan valmiissa kiveyksessä ei saa olla silmämääräisesti havaittavia poikkeamia suunnitelmasta. Näkyvien pintojen tulee olla puhtaita eikä kivissä saa olla halkeamia. Katkaisujälkien ja saumojen tulee olla suoria ja ehjiä.

Kivien väliset saumat ovat ladontamallin mukaisia suoria linjoja. Valmiin sauman leveys on sellainen, että saumaleveydessä ei esiinny haitallista poikkeamaa  silmämäärin tarkastellessa.

Saumat ovat täynnä saumaushiekkaa.

Materiaaleissa ei saa olla haitallisesti poikkeavia värieroja tai betonipinnan laadusta johtuvia eroja.