TOIMINNALLINEN SUUNNITTELU

Toiminnallinen suunnittelu

Päällysteiden tehtävä on vahvistaa ja suojata muita rakenteita niin, että ne kestävät paremmin käytöstä aiheutuvaa kulutusta. Samalla päällysteet kokoavat kaikki muut ympäristön osatekijät yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Päällysteet helpottavat liikkumista, kunnossa- ja puhtaanapitoa, sekä luovat kaupunkikuvaa.

Ympäristösuunnittelu on kokonaisuus

Päällysrakenne saadaan eläväksi yhdistelemällä pinnoiltaan ja ominaisuuksiltaan erilaisia päällystemateriaaleja. Samalla materiaalit viestivät alueen toimintoja ja ohjaavat niitä.

Pintamateriaaleja valittaessa on ulkonäön lisäksi otettava huomioon myös  käyttöominaisuuksien muutokset eri ilmasto-olosuhteissa. Päällysteet eivät saa muuttua liukkaiksi märkinä tai jäisinä. Myös vanheneminen ja kuluminen sekä kulutuksen aiheuttamat vauriot muuttavat päällysteiden käyttöominaisuuksia. Betonikivipäällysteiden etuna on niiden pieni yksikkökoko, jonka ansiosta saumat vähentävät  liukkautta.

Betonikivi/ laattapäällysteiden ominaisuuksiin vaikuttavat kivien/laatan koon ja muodon lisäksi myös ladontatavat ja saumaus, sekä asennustyön ja materiaalien laatu. Päällysteen ominaisuuksiin vaikuttaa myös sen alla oleva rakenne ja rakenteen käyttäytyminenlopputilanteessa.

Ympäristösuunnittelussa tulee ottaa huomioon mm.

  • Kohteen eri käyttötarkoitukset
  • Toimivuus
  • Turvallisuus
  • Esteettömyys
  • Huolto ja ylläpito