Ladonta ja muodot

Ladonta ja muodot

Kuviot elävöittävät päällysteen

Ladontakuviot ja maisemabetonisten tuotteiden eri värien ja pintojen vaihtoehdot elävöittävät päällystettä. Pihakiviä ja -laattojakin voidaan hallitusti hyvin yhdistää. Eri kivimallien yhdistämisessä täytyy kivien mitoitus ja yhteensopivuus tarkistaa jo suunnitteluvaiheessa. Hyvällä suunnittelulla voidaan minimoida kivien leikkaamista. Kiveykseen voi leikata kuvioita, mutta leikatun kiveyksen reunaan on hyvä asentaa kokonainen kivi juoksukiveksi.

Ladontakuviolla ei vaikuteta ainoastaan päällysteen ulkonäköön

Ladontakuvioita ja pinnan ulkoasua mietittäessä on muistettava kiveyksen käyttötarkoitus.Ajoneuvoliikenteen alueilla, missä tapahtuu runsaasti kiihdyttämistä, jarruttamista ja kääntymistä, kiveykseltä  vaaditaan lukkiutuvuutta. Lukkiutumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat kiven muoto, ladontamalli, kiven paksuus, saumaus, tärytys ja reunatuenta. Eri ladonnoista kalanruotoladonta lukkiutuu parhaiten.Kuormitukset jakautuvat betonikivipäällysteessä saumaushiekan avulla kuormitettavan betonikiven ympärillä oleviin kiviin, jolloin kiveys lukkiutuu pystysuunnassa. Saumaushiekan puuttuessa kuormitettu betonikivi ottaa vastaan koko kuorman, jolloin kivi painuu ja samalla asennushiekka kiven alla siirtyy sivuille.Lukkiutuminen kiertoa vastaan saavutetaan käyttämällä riittävän paksuja betonikiviä ja sopivan tiiviitä saumoja, lisäksi kunnollisella reunatuennalla estetään kivien sivuttaissuuntainen liikkuminen. Vaakasuuntaisen lukkiutumisen kannalta hyvä reunatuenta on ehdottoman tärkeää, lisäksi oikeanlaisella ladontakuviolla voidaan sitä parantaa. Vaakasuuntaisia voimia päällysteeseen aiheuttavat ajoneuvojen kiihdytykset, jarrutukset ja kääntymiset.Ladontakuviolla ei siis vaikuteta ainoastaan päällysteen ulkonäköön, vaan sillä on myös toiminnallinen tarkoituksensa. Lisäksi myös ladontakuvion suunnalla voidaan vaikuttaa kiveyksen toimintaan.

Päällystettävien alueiden ulkoasua ja toimivuutta suunniteltaessa vain mielikuvitus on rajana

Yleisohjeena kivien ladonnalle on, että pitkien näkymien suuntaisia yhtenäisiä saumalinjoja pyritään välttämään. Tämä siksi, että pitkissä saumalinjoissa näkyy herkästi ladonnan virheet tai vaikkapa pohjien painumisen aiheuttama kivien liikkuminen ja painumat. Pitkittäissaumat myös ohjaavat ihmisten kulkua, saavat meidät jouduttamaan askeleitamme eli liikkumaan nopeammin.

Päällystetuotteen valinnassa ja mitoituksessa on huomioitava, että tuote sopii suunnitellun pinnan muotoon. Sivumitoiltaan pienemmät kappaleet taipuvat paremmin lyhyellä matkalla tapahtuviin pinnan muodon vaihteluihin. Isot laatat vaativat maltillisempia kaltevuuden muutoksia.Yleisohjeet ovat yleisohjeita. Niiden ei pidä antaa rajoittaa luovuutta tai muodostua luontevan toteutuksen esteiksi. Joissakin tilanteissa on perusteltua toimia toisin.


Ladontamalleja
Betonikivien ladontakuvioissa vain mielikuvitus on rajana. Perinteisiä katukivien ladonta…
Lue lisää…

Jos valmiista malleista ei löydy mieleistä, niin suuri kivimallivalikoima antaa lähes rajattomat mahdollisuudet varioida ja kehittää uusia ladontoja kivimalleja yhdistelemällä.