As Oy Helsingin Julia, Lauttasaari

As Oy Helsingin Julia, Lauttasaari

RAKENNUTTAJA
Skanska Oy
PÄÄSUUNNITTELIJA
Ympäristötoimisto Oy
PÄÄURAKOITSIJA
Koiviston vihertyö

Pihojen kansirakennelmat on toteutettu rakennusten läheisyydessä istutusaltaina mutta myös ns. kumpuistutuksina, joiden kasvillisuus on kiinnostavan monipuolista. Betonikivipinnat ovat ilmeikkäät vaihtelevien kivi- ja ladontamallien vuoksi.

virtuaalikierros