Hyväntoivonpuisto

hyvantoivonpuistoHyväntoivonpuisto
Jätkäsaari, Helsinki

RAKENNUTTAJA
Helsingin kaupunki, KYMP

SUUNNITTELIJAT
VSU maisema-arkkitehdit oy, Plaana Oy, Ponvia Oy,
Geobotnia Oy, LiCon-AT Oy, Arja Lehtimäki

TOTEUTTAJAT
Stara, GRK Infra Oy

Hyväntoivonpuisto on kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti korkeatasoinen uusi virkistysalue Helsingin uudessa Jätkäsaaren kantakaupunginosassa. Miellyttävät maisematilat, maisematilojen sarjat ja niistä muodostuva harmoninen kokonaisuus ovat olleet suunnittelun tavoitteina. Puisto ja sen taitorakenteet, sillat ja betoniset taidetukimuurit, toimivat kaupunginosan maamerkkeinä ja luovat alueelle vahvan identiteetin.

Puistossa sijaitsee päiväkodin piha, leikkialueita, liikuntakenttiä, koirapuisto, kaupunkiaukioita sekä runsaasti vapaita nurmi- sekä niittyalueita oleskeluun, virkistäytymiseen ja liikkumiseen. Puistosta kehittyy vuosien kuluessa satojen puiden kasvaessa puistometsä, mikä tukee paikallisia ja valtakunnallisia ilmastotavoitteita.

Kasvillisuus on runsasta ja puita on istutettu paikoitellen hyvinkin tiheään tavoitellen lähimetsän tunnelmaa. Laajat nurmi- ja niittyalueet ovat merkittäviä niin käytön kuin maiseman ja maisematilojen kannalta. Pitkät näkymät ovat tärkeä osa alueen luontaista saaristomaisemaa.
Puiston suunnittelussa ja rakentamisessa on hyödynnetty kattavasti tietomallintamista. Puiston rakennussuunnitteluvaiheessa laadittiin Suomen ensimmäinen puistorakentamisen tietomalli vuonna 2014.

Hyväntoivonpuisto sai Vuoden 2020 Ympäristörakenne -tunnustuksen.

Hyväntoivonpuisto on Helsingin Jätkäsaaren sydän, uudenlainen viheralue ja asukkaiden olohuone, joka on täynnä elämää. Hyväntoivonpuistosta on jo muodostunut toimiva kaupunginosan maamerkki ja sillä on vahva oma identiteetti.” Muun muassa näin Vuoden Ympäristörakenne 2020 -kilpailun tuomaristo luonnehti voittajaa

Lue kohteen esittely Betonilehdessä »