Ranta-Tampella

Ranta-Tampellan julkiset ulkotilat, Tampere

Ranta-Tampellan asuin- ja työpaikka-alueen ulkotiloja on suunniteltu laajana hankkeena suunnittelukilpailusta toteutukseen. Puistot, aukiot, sillat ja kanava rakenteineen muodostavan yhtenäisen, huolella suunnitellun ja taidolla toteutetun ulkotilakokonaisuuden.

 Tilaaja

 • Tampereen kaupunki/Kaupunkiympäristön palvelualue/Rakennuttaminen

Suunnittelijat

 • Maisema-arkkitehtitoimisto Maanlumo Oy – Maisema-arkkitehtisuunnittelu
 • Insinööritoimisto Pontek Oy/Ylitys Oy Siltojen ja kanavan arkkitehti- ja rakennesuunnittelusuunnittelu
 • Insinööritoimisto Arcus Oy – Siltojen ja kanavan geosuunnittelu
 • Suunnittelukide Oy – Kiiskisaarenpuiston rantarakenteet ja Gustaf Aspin aukion rakennesuunnittelu
 • AFRY Oy – Kiiskisaarenpuiston geotekninen suunnittelu
 • Aihio Arkkitehdit Oy – Gustaf Aspin aukion porraskiveysten tekninen toteutussuunnittelu
 • Tampereen kaupunki – Katu-, liikenne- ja kunnallistekninensuunnittelu
 • Ramboll Finland Oy – Valaistus- ja sähkösuunnittelu

Urakoitsijat

 • Terrawise Oy
 • Destia Oy
 • GRK Infra Oy
 • Kreate Oy
 • Normivalaistus Oy
 • Tampereen Puutarha-Center

Ranta-Tampella sijoittuu Tampereen keskustan pohjoispuolelle ja liittyy Näsijärveen, Tammerkosken yläjuoksuun sekä historiallisesti merkittävään teollisuusaluekokonaisuuteen. Alue rakentuu pääosin täyttömaalle ja muodostaa satoja metrejä uutta rantaviivaa. Alueen poikkeuksellisen laaja suunnitteluhanke alkoi vuonna 2014 suunnittelukilpailulla. Työ on jatkunut kaupungin tilaamana julkisten ulkotilojen yleissuunnitteluna ja eri osa-alueiden rakennussuunnitteluna. 11 hehtaarin alue koostuu erilaisista ulkotiloista: aukioista, kanavan rannoista, puistoista, virkistysreiteistä, kaduista, laitureista ja silloista, jotka yhdistyvät monipuoliseksi ulkotilojen sarjaksi.

Suunnittelukonseptina on uuden rakennetun kaupunkiympäristön ja luonnonympäristön limittyminen. Säilyvien aiheiden korostaminen ja uusien aiheiden yhdistäminen osaksi historiallista maisemaa on ollut keskeistä. Ulkoalueiden ydinosat ovat Näsijärven rantaa jäsentävä Kiiskisaarenpuisto sekä järven ja Tammerkosken yhdistävä kanava rantoineen. Näsijärven puolella rakentaminen on luonnonmukaista, kanavan rannat ovat urbaanit.

Monipuolisesti kiveä ja luonnonmukaista hulevesien käyttöä

Ranta-Tampellassa materiaaleina on käytetty monipuolisesti ja paikkaan soveltuen luonnonkiveä, betonikiveä ja valubetonipintoja. Kiveyksissä, rantapenkereissä ja rakenteissa on huomioitu kiertotalous hyödyntämällä  lähialueen räjäytyskiveä ja kierrätettyjä kivimateriaaleja. Sillat ja kanava liittyvät saumattomasti alueen maisema-arkkitehtuuriin. Rantamuurien näkyvät pinnat on toteutettu suurista valubetonielementeistä, joiden reliefeihin on löydetty innoitus veden liikkeestä. Veistokselliset betoniulokkeet muodostavat oleskelutasoja veden päälle.

Hulevesien hallinta on suunniteltu yhtenäiseksi osaksi puisto- ja aukiokokonaisuuksia. Pintavedet ohjataan tasaussuunnittelun ja täsmällisen toteutuksen myötä imeytyspainanteisiin ja kasvillisuuden käyttöön. Kasvualustoissa on käytetty biohiiltä ja kansirakenteiden päällä vedenkeräyskennostoja tasaamaan ääreviä kosteusolosuhteita.

Kunnianhimoa niin suunnittelussa kuin toteutuksessa

Rautatien läheisyys, työnaikaiset johtosiirrot ja Näsijärven vedenpinnan vaihtelut sekä rajut syysmyrskyt ovat luoneet haasteita toteutukselle. Hankkeessa on tehty vedenalaisia valuja ja sukellustyötä. Lukuisten eri toimijoiden yhtäaikaiset hankkeet rajatulla alueella ovat vaatineet tarkkoja järjestelyjä, jotta jo ensimmäisten asukkaiden asuin- ja kulkuympäristöjen turvallisuus on voitu taata.

Ranta-Tampella edustaa suomalaista ympäristörakentamista parhaimmillaan. Koko projektin ajan on käytetty uusinta tietoa ja innovatiivisia ratkaisuja vastaamaan ympäristörakentamisen tavoitteita hiilineutraalin, resurssiviisaan ja monimuotoisen kaupungin rakentamiseksi.

Kuvat: Maanlumo, Jussi Murole ja Skyfox