Saunalahden koulu, Espoo

Saunalahden koulu VYR 2013

RAKENNUTTAJA
Espoon kaupunki, Tilakeskus liikelaitos
PÄÄSUUNNITTELIJA
Pihasuunnistelusta vastasi LOCI maisema-arkkitehdit Oy yhdessä Verstas arkkitehdit OY:n kanssa
PÄÄURAKOITSIJA
YIT Rakennus Oy Infrapalvelut

Saunalahden koulurakennus on sijoitettu tontille siten, että piha-alueet saadaan mahdollisimman miellyttäviksi ja turvallisiksi. Rakennus rajautuu länsipuoleltaan Kompassikatuun. Etelä- ja itäpuolella raken­nuksen päätilat avautuvat pihojen välityksellä Kompassitorin suuntaan. Pihat muodostavat maiseman, joka jäsentyy eri-ikäisten lasten pihapoukamiin. Nuorimmat lapset viettävät aikaansa aamupäivän auringossa. Vanhempien koululaisten poukama liittyy avoimesti Kom­passitoriin ja saa auringonvaloa paitsi aamupäi­vällä, myös iltapäivällä matalan eteläsiiven yli.

Rinnetontin korkeuserot on hyödynnetty terassoituvassa pihassa, joka kiertyy ruokasa­lin edustalla ulkoteatteriksi. Ulkoilmateatteri kokoaa sisä- ja ulkotilat yhdeksi kokonaisuu­deksi. Teatterin näyttämö sijaitsee pihalla nuorempien ja vanhempien oppilaiden piho­jen liittymäkohdassa. Isompi liikuntakenttä, Saunalahdenkenttä (65x100m), sijoittuu tontin pohjoisosaan ja pienempi, Magneettikenttä (20x40m) lähiliikuntapaikkoineen, Kompassi­torin yhteyteen.

Pääsisäänkäynnit sijoittuvat Kompassikadun ja Kompassitorin äärelle sekä paikoitusalueen yhteyteen ja ne ovat esteettömiä. Kotialueille ja päiväkotiin on omat sisäänkäynnit väli­tuntipihoilta. Rakennusmassa muodostaa välituntipiha-alueille turvallisen selustan ja suojaa niitä katu- ja liikennealueilta.

Saunalahden koulun piha-alue valittiin vuoden ympäristörakenteeksi 2013.

Lue kohteen esittely Betonilehdessä »