Vantaan Tikkurilankosken puistoalueet

Tikkurilankosken puistoalueetVantaan Tikkurilankosken puistoalueet

Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä Vernissasilta, Vantaa

Tilaaja: Vantaan kaupunki

Maisemasuunnittelu: Loci Maisema-arkkitehdit Oy

Muut suunnittelijat:
Insinööritoimisto Pontek Oy (rakennesuunnittelu, Vernissasilta ja rakenteet),
Vahanen suunnittelupalvelut Oy (rakennesuunnittelu, puistorakenteet),
Lighting Design Collective Oy (valaistussuunnittelu),
Sipti Infra Oy (hulevesi- ja geosuunnittelu),
Licon-AT (sähkösuunnittelu), Ramboll Oy (padon purkaminen),
Tilaajan projektinjohtaja, rakennuttajakonsultti: Hanna Keskinen / Ramboll Oy

Pääurakoitsijat:
Kreate Oy (Vernissasilta),
Hyvinkään tieliuska Oy (Vernissaranta ja Väritehtaan ranta)

Vantaan kaupungille uusi vetovoimatekijä Tikkurilaan

Vernissaranta, Väritehtaanranta sekä kosken ylittävä Vernissasilta muodostavat uuden virkistysalueen Tikkurilan keskustaan. Alue on nykyään Vantaan kaupungin tärkeä vetovoimatekijä, joka yhdistää teollisen historian ja monimuotoisen luonnon. Puisto on hyvin saavutettava ja sitä voi ihailla myös ohikiitävän junan ikkunasta.

– Ranta-alue oli aikaisemmin pimeä ja vaikeakulkuinen. Hyvän suunnittelun ja toteutuksen myötä olemme nyt saaneet kauniin, viihtyisän ja toimivan, alueen historiaa esiin tuovan ja kunnioittavan kokonaisuuden, kiittää Vantaan puistosuunnittelupäällikkö Heidi Burjam.

Vantaa määrittää strategiassaan tavoitteiksi viihtyisyyden lisäämisen, kestävyyden ja monimuotoisuuden. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tasapainon hakemista asukasmäärän ja käyttöpuistopinta-alan suhteen. Jokirantapuisto palvelee suurta käyttäjämäärää Vantaalla.

– Olemme halunneet edistää myös luonnonmukaisuutta ja kaikkien lajien viihtymistä alueella. Vantaan erityispiirre ovat virtaavat vedet, Burjam toteaa..

Historiallisen ja inspiroivan paikan uusi elämä

Alue sijaitsee Keravanjoen varrella, kosken äärellä. Vesivoimaan turvautuneet Tikkurilan teollisen historian merkittävät toiminnot siirtyivät kaupungin kasvaessa muualle. Ranta-alueet vapautuivat kaupunkilaisten käyttöön. Tikkurilankosken puistohankkeessa myös pato purettiin ja koski pääsi jälleen virtaamaan luonnollisesti. Meritaimen ja lohi pääsevät taas nousemaan koskeen.

– Haluan esittää kiitoksemme Vantaan kaupungille tilaajana jokirannan ennakkoluulottomasta kehittämisestä. Voitimme alueella järjestetyn suunnittelukilpailun vuonna 2016 ja olemme todella iloisia, että olemme voineet olla mukana alueen kehittämisessä siitä lähtien, johtava suunnittelija Milla Hakari Loci Maisema-arkkitehdit Oy:stä toteaa.

– Tämä oli mielenkiintoinen ja poikkeuksellinen suunnittelukohde. Paikka on inspiroiva: virtaava vesi, tulvat, veden voima ja arvokas luonto yhdistyvät. Halusimme, että ihmiset pääsevät veden äärelle ja kokemaan luontoa kaupungissa. Materiaalit valittiin niin, että teollisuustunnelma säilyy ja halusimme myös kierrättää paikalla olleita materiaaleja, esimerkiksi puretun padon kiviä, Hakari kuvailee.

Tuomaristo vaikuttui hienosta kokonaisuudesta ja puiston monitasoisuudesta

Tuomariston perusteluissa kiitetään kohteen monitasoisuutta: Tikkurilankosken puistoalueet ovat hieno kokonaisuus, joka muodostaa tyyliltään ja materiaaleiltaan yhtenäisen sekä historiallisesti kerroksellisen ja kiinnostavan julkisen ulkotilan. Puistoalueella on paljon taitavasti suunniteltuja ja toteutettuja kestävän ympäristörakentamisen ratkaisuja.

– Puisto on vaikuttava. Se onnistuu yllättämään kulkijan ja tuottaa erilaisia ja ilahduttavia kokemuksia puistoon luotujen paikkojen avulla. Jokirannan saavutettavuus ja virkistysarvo ovat parantuneet merkittävästi tämän hankkeen myötä. Alueen maisemallisia ja tehdashistorian ominaispiirteitä on kunnioitettu uusien toimintojen ja rakenteiden sijoittamisessa. Tuomaristo kiittelee paikallisten materiaalien ja rakenteiden paikan päällä uudelleen hyödyntämiseen ja osittaiseen paikalle jättämiseen, joen vapauttamiseen, tulvanhallintaan ja luonnonmukaistamiseen sekä olevan puuston ja kasvillisuuden vaalimiseenliittyviä ratkaisuja, toteaa tuomariston puheenjohtaja, maisema-arkkitehti Anna Levonmaa.

– Tämän tunnustuksen hienous on se, että perusteluissa huomioidaan suunnittelun ja rakentamisen lisäksi myös kunnossapito. Se edistää alan kaikkien sektorien tuotekehitystä ja innovaatioita. Tällä kertaa Vuoden Ympäristörakenne -palkintoehdokkaina oli ilahduttavan paljon vaativia peruskunnostuskohteita. Tämä trendi on näkynyt viime aikoina myös rakennusalan palkinnoissa, Levonmaa lisää.

Tikkurilan jokiranta kehittyy rinnakkain uudistuvan keskustan kanssa. Rannan astinkivinä on käytetty puretun padon materiaaleja. Kuva: Pyry Kantonen.Hämärän laskeutuessa vanha piippu, padon näköalatasanteet, puiden lehvästö ja rantareittejä valaistaan korostavalla matalalla valolla. Kuva: Pyry Kantonen.Veden äärelle pääsee porrastettuja istuinportaita ja oleskelutasanteitapitkin. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Vernissasilta asettuu osaksi Vernissan ja junaradan miljöötä päärautatien itäpuolelle yhdistäen puistoalueet toisiinsa. Kuvassa vasemmalla ratasilta. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Vernissasillan veistokselliset teräskaiteet ja käsitellyt betonipinnat erottuvat ympäristöstä lämpimänsävyisenä maamerkkinä. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Vernissasillan pehmeä valo heijastelee myös viereisen ratasillan alle, joka oli ennen hämärä ja turvaton katvealue. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Väritehtaan rannan maisemalammen kunnostuksen yhteydessä rannalle rakennettiin oleskelutasanne. Tasanteen alle asennettiin biohiilisuodatin, joka puhdistaa laajalta alueelta valuvia hulevesiä ennen jokeen päätymistä. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Alueen suuret puut, jotka varjostavat joenrantoja, on säilytetty. Ranta-alueen luontaista kasvillisuutta on vahvistettu ja monipuolistettu. Kuva: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy.Virtaavan veden aiheuttama eroosio ja ajoittaiset tulvat on huomioitu rantojen suunnittelussa.Kosken kivikkoalueet saavat vapaasti kehittyä luonnonmukaiseksi virtavesiympäristöksi. Kuva: Loci Maisema-arkkitehdit Oy.

Kuvat: Pyry Kantonen, Kuvatoimisto Kuvio Oy ja Loci Maisema-arkkitehdit Oy