Vuolteentori, Tampere

Vuolteentori Tampere
(VYR 2018)

RAKENNUTTAJA
Tampereen kaupunki, Viiden tähden keskusta -kehityshanke
PÄÄSUUNNITTELU
Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy
VALAISTUSSUUNNITTELU
WhiteNight Lightning Oy
PÄÄURAKOISIJA
VRJ Länsi-Suomi Oy
KIVITÖIDEN TEKIJÄ
Alain Gassa, VRJ Etelä-Suomi Oy

Vuonna 2014 järjestetyn Vuolteentorin ideakilpailun voittanut Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy:n Rullaati rullaa -ehdotuksen perusidea on kehräämöhistoriaan pohjautuva lankarullakuvio. Se toistuu betoni- ja luonnonkiveyksessä ja paikallavaletun muurin muodoissa.

Vuolteentori on kaupunkikuvallisesti keskeisellä paikalla ja vilkkaiden kävelyreittien solmukohta. Aukiolle johtaa kaksi siltaa ja sitä reunustavat hotelli ja kauppakeskus, jonka terassit ja sisäänkäynti aukeavat torin suuntaan. Vuolteentoria kehystää teollisuusmaisema: vesilaitos, vastarannalla sijaitseva Takon tehdas ja Kehräsaaren vanha tehdas, joka on muutettu kauppatiloiksi.

Torin aikaisempaa ilmettä hallitsivat keskeneräisyys, luvaton pysäköinti ja väliaikaiset rakenteet. Peruskorjattu tori on nyt omaleimainen, vetovoimainen, kaupunkilaisten aktiivisesti käyttämä aukio.

Omaleimainen osa Tammerkosken rannan puistonauhaa
Aukion itäreunaan muotoiltu voimakasilmeinen matala betonimuuri seuraa kiveyksen lankarulla-aiheen muotoja. Muuri ja vihreä tekonurmivyöhyke jakavat alueen siten, että vapaa kaupunkioleskelu ja toiminnallinen pinta on sijoitettu alemmalle kiveystasolle ja ravintola- ja kahvilaterassit omalle tasolleen rakennusten seinustalle. Polveileva, pitkä muuri luo paljon istuskelupaikkoja. Aukiopinnalla voidaan järjestää myös pienimuotoisia tapahtumia.

Aukiolta hotellille ja kauppakeskukseen nousevalla alueella on uutta nurmea sekä puu- ja pensasistutuksia, jotka liittävät Vuolteentorin luontevaksi osaksi Tammerkosken rantoja reunustavaa vihreää puistonauhaa.
Torin valaistuksen pääteema on tuoda esiin betonimuuri. Sen yläreunassa oleva led-nauha luo polveilevan valojuovan, joka johdattaa kulkijan aukion läpi. Myös penkit on valaistu ja aukion puistopuut korostevalaistu. Rannan puolella perusvalaistus on toteutettu alaspäin suunnatuilla pylväsvalaisimilla.

Korkealaatuinen toteutus
Aukion lankarullakuvioinen toistuu koko kiveysalueen läpi. Vaihtelua siihen tuo neljän eri luonnonkiven käyttäminen ja betonikiveyksen sävyn vaihtelu kolmen värin välillä. Rakennusten puolella oleva kiveys on kahden sävyistä isoa betonilaattaa. Muodoiltaan vaativan kiveyksen huolellinen toteutus on osoitus tekijöiden ammattitaidosta ja -ylpeydestä.

Vuolteentori on palkittu Vuoden 2018 Ympäristörakenteena.

Lue kohteen esittely Betonilehdessä »

Vuolteentori_A1Nvuolteentorivuolteentori illallavuolteentori kiveysvuolteentori ilmakuvavuolteentoriakiveystorikiveys