Uusia vähähiilisiä betonituotteita markkinoille

Ympäristön kannalta vastuullisten ratkaisujen valintoja ei voi tehdä kapeakatseisesti, vaan eri ratkaisuvaihtoehdot on kartoitettava ja ymmärrettävä. Ympäristöystävällisempien rakennustuotteiden kysyntä kasvaakin jatkuvasti ja yritykset kehittävät uusia ratkaisuja vauhdilla.

Hiilinegatiivisia pihakiviä

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy on toimittanut Skanskan kohteeseen Kuopioon ensimmäisen erän yrityksen hiilinegatiivisia pihakiviä. Pilottikiveyksen koko on 20 m2.

VTT:n kehittämässä menetelmässä betonituotteisiin sitoutetaan kuivamistilassa paineellisesti noin 150-200 kg/m3 hiilidioksidia.

Hiilidioksidin lisääminen perinteisellä betonilla valmistettuun tuotteeseen karkeasti puolittaa sen hiilidioksidipäästöt. Hiilidioksidin sitouttaminen kiihdyttää betonituotteen kuivumista ja parantaa kovettumista. Haluttuun lujuuteen päästään 15% pienemmällä sementtimäärällä. Tällaiset pihakivet myös härmehtivät tavallisia vähemmän.

– Niiden kestävyys on vähintäänkin samaa luokkaa kuin perinteisillä tuotteilla, toimitusjohtaja Teemu Teno kertoo.
Hiilineutraaleita tai jopa -negatiivisia betonituotteita saadaan, kun käytetään vaihtoehtoisia sideaineita esimerkiksi masuunikuonaa, kuten Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n Skanskan pilottikohteen pihakivissä.

Vaaleaa masuunikuonaa käytettäessä pihakivet muistuttavat valkosementistä tehtyä tuotteita, mutta kaikkia tavanomaisia värisävyjä voidaan valmistaa.

Yrityksellä on tavoitteena lanseerata AKO-kevytväliseinä hiilinegatiivisena tuotteena.
Tuotantomittakaavassa vähähiilisiä tuotteita on tarkoitus testata jo ensi vuonna.

– Reseptiikkaa kehittämällä pääsemme pikkuhiljaa kohti hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoitteena on, että jo parin vuoden päästä meillä on valikoimassa mahdollisesti sekä hiilinegatiivisia pihakiviä että väliseinätuotteita.

Rakennusbetonilla on ollut jo useamman vuoden käytössä 400 m2:n aurinkovoimala, jolla tuotetaan parin-kolmen omakotitalon sähkönkäytön verran energiaa.

76840_Rajauskivi harmaa 2B
Rakennusbetonin kauden hittituotteita on ollut Rajauskivi, joka soveltuu monenlaiseen rajaamiseen. Kuva: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy

Rakennusbetoni
VTT:n kehittämässä menetelmässä betonituotteisiin voidaan sitouttaa paineellisesti jopa 200 kg/m3 hiilidioksidia. Kuva: Rakennusbetoni- ja Elementti Oy.

Tutkimusyhteistyö kukoistaa

Turkulainen Betonilaatta on tehnyt tiivistä yhteistyötä Turku Science Parkin ja Turunammattikorkeakoulun sekä useiden yrityskumppaneiden kanssa vähähiilisten tuotteiden kehittämiseksi.

Jo keväällä kerrottiin, että Betonilaatta aloittaa Betolarin patentoituun Geoprime-ratkaisuun perustuvien vähähiilisten pihakivien valmistamisen. Ensimmäisenä vähähiilisiä pihalaattoja asennetaan SRV:n Lentueen uudiskohteeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä.

Lahti korostaa, että pihakivien hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen on monia keinoja. –Valmistuksessa voidaan käyttää seostettuja sementtejä sekä teollisuuden sivuvirtoja. Kun masuunikuonan ja lentotuhkan käytöllä aikaisemmin pyrittiin saamaan edullisempaa betonia, nykyisin tähtäimessä ovat pienemmät hiilidioksidipäästöt.
Rudus on jo parin vuoden ajan kehitellyt omistajansa CRH-konsernin kanssa uudenlaista, erityisen vähähiilistä sementtiä. Markkinoille tuodussa CEVO-pihakivessä lähes kaikki sementti on korvattu erilaisilla sideaineilla. –Vuoden 2020 tasoon verrattuna hiilidioksidipäästöt ovat 60 prosenttia pienemmät, Hopponen kertoo.

CEVO-pihakiviä saa Orimattilan tehtaalla valmistettavilla tuotteilla kaikissa väreissä ja muodoissa. Ulkonäöltään ja laatuominaisuuksiltaan on kuin tavallinen pihakivi.

Ensimmäinen CEVO-kohde on Kankaanpään liikuntapuisto.

Hopponen sanoo, että CEVO-pihakivien kaltaiset tuotteet ovat tärkeässä asemassa pyrittäessä vähentämään päästöjä julkisessa rakentamisessa.

Beto-Pihatiili tuoteuutus
Betonilaatan uutuuskivi Beto-Pihatiili voi latoa nimensä mukaista tiilikuvioitua pintaa. Kuva: Betonilaatta.

Hulevesikivi 138x138x80
Hulevesikivi auttaa rankkojen sateiden tuoman veden hallinnassa. Kuva: Betonilaatta.

Ruduksessa on myös jo pitkään käytetty omaa ylijäämäbetonia maisematuotteiden valmistuksessa.

IMG_1874
CEVO-pihakivien hiilidioksidipäästöt ovat vuoden 2020 tasoon verrattuna 60 prosenttia pienemmät. Kuva: Rudus.

Rudus Pro_Cevo_pianokivi_kankaanpää-1863
Kankaanpään liikuntapuisto on ensimmäinen CEVO-kohde. Kuva: Rudus.

Loikka vähähiilisyyteen

Lammin Betoni Oy on ainoana harkkovalmistajana mukana Betoniteollisuuden ja Aalto-yliopiston LOIKKA-yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on löytää keinot betoniteollisuuden hiilidioksidipäästöjen puolittamiselle. Hankkeella tavoitellaan yli 500 000 hiilidioksiditonnin päästövähennystä vuosittain, joka on noin yksi prosentti Suomen kokonaispäästöistä.

Hankkeelle on myönnetty Business Finlandin rahoitusta.

Lammin Betonissa on laadittu verifioidut ympäristöselosteet vuoden 2020 tuotantomääriin perustuen. Tavoitteena on Loikka-hankkeen avulla vähintään puolittaa tuotteiden CO2-päästöt vuoteen 2030 mennessä –Tekemistä riittää, sillä jo nykyiset betonin valmistusreseptimme ovat hyvin optimoidut – myös hiilidioksidipäästöjen osalta, markkinointi- ja kehityspäällikkö Markus Inkiläinen sanoo.

Soveltuvat raaka-aineet ja niiden saatavuus on jo selvitetty ja soveltuvat tutkimuskumppanit, kuten Aalto-yliopisto, hankittu. Ensimmäiset tuotannon koe-erät päästään toteuttamaan kuluvan vuoden lopulla. – Tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että asettamiimme tavoitteisiin on mahdollista päästä, mutta lisätutkimusta ja kokeita tarvitaan edelleen, Inkiläinen kertoo.

Myös Lakalla on yleisen toiminnan ja tuotteiden hiilijalanjälkeä laskettusystemaattisesti. –Olemme muutamassa vuodessa pystyneet laskemaan betonituotteissa käyttämiemme raaka-aineiden hiilijalanjälkeä 30 prosenttia korvaamalla sementtiä päästöttömillä sideaineilla. Tulevaisuudessa toimintamme hiilikuorman vähentäminen on yksi tärkeimmistä tavoitteistamme, Hiltunen painottaa.

Lakka_kivet_73
Kotoilutrendi nostaa kuluttaja-asiakkaita toteuttamaan pihoilleen erilaisia oleskelutiloja, esimerkiksi nuotiopaikan. Kuva: Lakka.

Lakka_kivet_140
Askel-kivet sopivat hyvin luonnonmukaiselle pihalle. Kuva: Lakka.

Napapiirin Betonissa on jo parin kolmen vuoden ajan testattu erilaisia vaihtoehtoja pihatuotteiden hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. –Aika näyttää, milloin tuotteet ovat valmiita markkinoille, Lemola sanoo.

lakka
Vähähiilinen ja sementillä valmistettu betonilaatta. Kuva: Napapiirin Betoni

Tuotannon päästöjä nipistetään

Pihakivivalmistajat ovat tehneet hartiavoimin töitä valmistuksen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi. Se on tarkoittanut esimerkiksi ledvalaistukseen siirtymistä ja lämmöntalteenoton tehostamista. Betonilaatta on investoinut aurinkovoimalaan, jota ei tosin vielä ole asennettu.

Tuotannon hiilidioksidipäästöjä vähentävät toimet säästävät samalla myös energiaa, mikä on nykytilanteessa tärkeää. Betonilaatan tehtaalla on lisäksi laskettu sisälämpötilaa. Myös tuotantoaikoja optimoidaan. –Emme varmastikaan sydäntalven kovilla pakkasilla tee betonituotteita, Lahti huomauttaa.

 

Vähähiilinen pihakivi 418x138x80 mm
Betonilaatalla on tuotannossaan vähähiilisiä pihakiviä. Kuva: Betonilaatta.