Vastuullisia kotimaisia betonikiviä

Hankkeita suunniteltaessa ja hankintoja tehtäessä – oli kyseessä sitten suuren julkisen rakennuksen piha-alue, tori tai omakotitalon pieni piha – on punnittava monenlaisia asioita. Pintamateriaalin valinnassa käytännöllisyys, esteettisyys, huollettavuus, helppohoitoisuus, kestävyys, helppo asennettavuus ja tietysti kustannus vaikuttavat voimakkaasti valintaan.

Entäpä arvovalinnat, kuten hankinnan vähähiilisyys?

”Kysyntä vähähiilisille betonituotteille on kasvanut nopeasti asiakaskunnassamme. Kysyntä kasvaa sekä suurissa kohteissa että pientalopihoissa”, Betonilaatan toimitusjohtaja Rami Lahti toteaa.

Tuotteiden hiilijalanjälki on nykyisin onneksi jo helppo selvittää. Kotimaiset valmistajat kertovat sen valmiiksi verkkosivuillaan tuotteidensa yhteydessä. Kotimaisten tuotteiden keskimääräiset päästöt löytyvät myös Suomen Ympäristökeskuksen ylläpitämästä co2data.fi -päästötietokannasta

Kotimaisten pihakivien hiilijalanjälkeä on saatu vähennettyä määrätietoisella kehitystyöllä. Sementtiä on valmistuksessa korvattu esimerkiksi masuunikuonalla sekä lentotuhkalla. Lisää tuloksia saadaan hävikkiä vähentämällä, materiaalitehokkuutta parantamalla, tehtaiden päästöjä ja energiankulutusta vähentämällä, vähäpäästöisemmillä sementtilaaduilla tai kehittämällä betonituotteita, joissa sementin määrää voidaan pienentää tai se voidaan korvata kokonaan teollisuuden sivumateriaaleilla.

Lisää tietoa>> 

Esimerkiksi Lakka Rakennustuotteet on vähentänyt hiilijalanjälkeä kolmellakymmenellä prosenttia korvaamalla sementtiä päästöttömillä sideaineilla. Yritys tutkii lisäksi uusia tekniikoita ja raaka-aineita selvitetään jatkuvasti hiilijalanjäljen vähentämiseksi entisestään.

Myös Rudus panostaa tuotekehitykseen ja tutkimukseen tuottaakseen koko elinkaaren huomioivia ja ympäristöä säästäviä tuotteita.

Ruduksen vuonna 2021 julkistaman Concrete Acts -ympäristövastuustrategian mukaan yrityksen tavoitteena on olla betoniteollisuuden suunnannäyttäjä hiilikädenjäljen kasvattamisessa, hiilijalanjäljen pienentämisessä ja kierrätysliiketoiminnan kehittämisessä. Betonikivituotannossa tämä tarkoitti muun muassa sitä, että 2021 kaikilla pihakivitehtailla sementti vaihdettiin vähähiilisempään sementtiin, mikä pudotti betonipäällysteiden hiilidioksidipäästöjä 15 % vuoteen 2020 verrattuna. Lisäksi markkinoille on saatu osin uusiomateriaalista valmistettuja tuotteita ja tuotteiden kierrättämistä tehostetaan edelleen.

Rudus on myös edelläkävijä Rudus LUMO –ohjelmallaan, jolla yritys edistää luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä sekä ilmastonmuutoksen haitallisten vaikutusten vähenemistä.

Betonilaatta on aloittanut ensimmäisenä betoninvalmistajana Betolarin patentoituun Geoprime-ratkaisuun pohjautuvien vähähiilisten betonikivien valmistuksen. Tässä ratkaisussa sementti korvataan teollisuuden sivuvirtamateriaaleilla. Yhtiö on tehnyt ensimmäisen sopimuksen vähähiilisten betonilaattojen toimittamisesta SRV:n kanssa Lentueen uudiskohteeseen Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä. Asuinkohteeseen rakennetaan 23 asuntoa.

Lue lisää>>

Betonituotteiden päästöjen vähentämisessä on toki vielä paljon tehtävää ja se alalla tiedostetaan.

–Vähähiilisyystavoitteiden haaste on siinä, ettei se koske pelkästään omaa toimintaamme, vaan koko arvoketjuamme. Tavoitteen saavuttamiseksi olemmekin sitoutuneet tekemään hartiavoimin työtä oman toimintamme ja tuotteidemme kehittämisen lisäksi yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa, sanoo tuoteryhmäpäällikkö Tiina Kaskiaro Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä.

Rakennusbetoni- ja Elementti Oy:n sekä Hollolan kunnan välillä solmittiin kunnan ensimmäinen ilmastokumppanuus. Kumppanuudessa organisaatio sitoutuu aloittamaan ilmastotyön itse määrittämillä tavoitteillaan. Rakennusbetoni- ja Elementin osalta ilmastotyö tarkoittaa esimerkiksi aurinkoenergiatuotannon lisäämistä kiinteistössä, LED-lamppuja ja automaattikatkaisujärjestelmää sekä paineilmaverkoston vuotojen paikantamisen tehostamista. Betonimurskeen hyödyntämistä lisätään, ja pyöräilyä kannustetaan esimerkiksi tehdaspyöriä hankkimalla.

Kotimaisuus on vastuullisuutta

Kuljetuksen elinkaaren eri vaiheissa aiheuttavat edelleen merkittävän osan, jopa neljäsosan tuotteiden hiilidioksidipäästöistä.

Mitä kauempaa tuote tuodaan, sitä suuremmaksi päästöt muodostuvat. Suomalaista luonnonkiveä edustava Kivi ry laski aikanaan, että Turun kaupungin päätös hankkia kauppatorin kiviä Kiinasta aiheutti  yli nelinkertaisen päästön kotimaisten betoni- ja luonnonkivien päästöihin verrattuna. Lue lisää>>

Ilmastotavoitteiden lisäksi erityisesti julkisten toimijoiden tulisi pohtia myös päätösten taloudellista vaikutusta laajemmassa mittakaavassa. Hankintojen tarjouspyynnöissä myös kuljetusten hiilijalanjälkeen kannattaisi kiinnittää huomiota. Paikallisia toimittajia valitessa myös verotulot säilyvät omassa kunnassa tai maakunnassa. Näin tuetaan alueen työllisyyttä ja kierrätetään hyvää lähialueella.

Suomalaista kiveä edustavan Kivi ry:n Sini Lainen mukaan Ruotsissa ollaankin meitä valovuosia edellä kivihankintojen vastuullisuudessa. Siellä edellytetään kiven sataprosenttista jäljitettävyyttä.