VUODEN YMPÄRISTÖRAKENNE

Vuodenympäristörakenne 30v

 

Vuoden ympäristörakenne -kilpailu

VYR-ehdokkaat-2020

Vuoden Ympäristörakenne -kilpailu täytti 30 vuotta vuonna 2020. Se on saanut arvostetun aseman ammattilaisten ja järjestäjätahojen keskuudessa. Juhlavuonna kilpailun tavoitteeksi nousee myös sen laajemman yhteiskunnallisen näkyvyyden lisääminen.

Voittaneet kilpailukohteet nostavat esille sen tosiasian, että Suomessa suunnitellaan monipuolisia ja ammattitaidolla toteutettuja kohteita. Kuluneen 30 vuoden aikana kilpailukohteet ovat sisällöllisesti monipuolistuneet ja käytettyjen materiaalien valikoima laajentunut.

Kilpailu on aina heijastanut ympäristörakentamisessa vallitsevia ajan ilmiöitä

Kävelykadut ja aukiot nousivat esiin 1990-luvulla kaupunkikeskustojen kehittämisessä, ja 2000-luvulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota rantoihin ja vesistönäkymiin. Omaa aikakauttaan ovat edustaneet myös asuntoyhtiö- ja yrityspihat sekä kansipihat ja viherkatot.

Ajan ilmiöitä ympäristörakentamisessa ovat vuosien varrella olleet:

  • kävelykadut, aukiot
  • rantarakentaminen
  • asuntoyhtiöpihat
  • yritysympäristöt
  • kansipihat ja viherkatot
  • ympäristön parantaminen, ympäristöasiat, monimuotoisuus
  • imagon rakentaminen
  • ympäristötaide

Kilpailun halutaan elävän ajassa myös tulevaisuudessa, ja nyt juhlavuonna sääntöihin onkin nostettu yhdeksi kriteeriksi kestävän ympäristörakentamisen mukainen toteutus.

Palkittujen kohteiden osalta halutaan korostaa myös kohteen kunnossapidon merkitystä. Tämä koskee erityisesti kasvillisuutta, mutta myös rakenteita ja pinnoitteita.