Kilpailun säännöt

Kilpailun säännötymparisto-30vP

1 §

Vuoden Ympäristörakenne -palkinnon myöntävät Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja Viherympäristöliitto ry tunnustuksena ansiokkaasta rakennetun ympäristön suunnittelusta ja toteutuksesta.

2 §

Palkinnon tarkoituksena on tehdä tunnetuksi ja edistää korkeatasoisia ympäristökokonaisuuksia, joissa hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella on luotu esteettisesti ja toiminnallisesti kestävä, hyvä ympäristö. Erityisenä ansiona pidetään uusien ratkaisumallien, käyttökohteiden ja sovellutusten kehittämistä sekä kestävän ympäristörakentamisen toimintamallin (KESY) toteutumista kilpailukohteessa.

Kohteen tulee olla valmistunut viimeisen viiden (5) vuoden aikana.

3 §

Tuomariston muodostavat seuraavat tahot: Suomen Arkkitehtiliitto, ympäristöministeriö, Suomen Maisema-arkkitehtiliitto, Viherympäristöliitto, Viher- ja ympäristörakentajat, Maisemasuunnittelijat, lehdistön edustaja sekä järjestäjien edustajat.

Tuomaristo valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan. Sihteerin asettavat Betoniteollisuus ry, Kivi ry ja Viherympäristöliitto ry, jotka toimivat vuorovuosin tuomariston kokoonkutsujina.

4 §

Palkittavat kohteet valitsee tuomaristo. Palkinto myönnetään yhdelle tai tuomariston harkinnan mukaan useammalle kohteelle.

Tuomaristo voi esittää myönnettäväksi myös kunniamainintoja tai jättää palkinnon myöntämättä, mikäli sopivaa kohdetta ei löydy.

Palkinto jaetaan palkitun kohteen rakennuttajille, suunnittelijoille, toteuttajille ja materiaalien toimittajille rakennuttajan ehdotuksen ja tuomariston harkinnan pohjalta.

5 §

Kilpailu julistetaan erikseen vuosittain keväällä. Ehdotukset tehdään kirjallisesti järjestäjien erikseen ilmoittamalla tavalla määräpäivään mennessä.

Ehdotusten tulee sisältää sijainti- tai asemapiirros ja selostus kohteesta sekä valokuvia ja muuta ehdotukseen liittyvää havainnemateriaalia tuomariston käsittelyä ja mahdollista julkistamista varten.

Kohteen on oltava julkisesti esiteltävissä erikseen sovittavina aikoina. Sama kohde voidaan ilmoittaa kilpailuun kahdesti.

6 §

Palkituista kohteista laaditaan lehdistöaineisto tiedotusvälineiden vapaaseen käyttöön. Kilpailun järjestäjät esittelevät tulosta omien alojensa ammattilehdissä ja -tilaisuuksissa harkintansa mukaan