Palkitut kohteet

Palkitut kohteetymparisto-30vP

bryga1_iso

Eniten kilpailuvoittoja »  ovat saaneet erilaiset puistot. Taustalla näkyvät ympäristön parantaminen, ympäristöasiat, monimuotoisuus sekä imagon rakentaminen.

Kilpailussa palkitut kohteet ovat edustaneet aina myös ajan ilmiöitä:

 • Kävelykadut ja aukiot nousivat esiin 1990-luvulla kaupunkikeskustojen kehittämisessä.
 • 2000-luvulla alettiin kiinnittää yhä enemmän huomiota rantoihin ja vesistönäkymiin.
 • Ensimmäinen yritysympäristö voitti palkinnon vuonna 1993.
 • Erilaiset ympäristöä parantavat kohteet ovat saaneet useita palkintoja. Esimerkkeinä Sapokan vesipuisto vuonna 1994 ja Katariinan Meripuisto 2012 sekä jokiympäristöä ennallistava Lasaretinsaaren alue vuonna 2005.
 • Asuntoyhtiö- ja yrityspihat nousivat ajan ilmiöiksi, mutta näkyivät kilpailussa viiveellä. Ensimmäisen asuntoyhtiövoittaja valittiin 2016.
 • Ympäristötaidetta on voittajakohteissa ollut useina vuosina.
 • Katuympäristö on palkittu, mutta yhtään tieympäristöä ei ole vielä ollut voittajakohteissa.
 • Vuonna 2019 voittajakohde edusti aikansa ilmiötä kansipihat ja viherkatot.

Voittajakohteiden tilaajina ovat olleet erityisesti julkisen sektorin edustajat, erityisesti kaupungit (76,7 %), ja palkinnot keskittyvät muutamiin kaupunkeihin. Yritysten osuus tilaajina on ollut 20 %.

Mitä palkitut kohteet ovat olleet?

Sama kohde voi olla useammassa kategoriassa (29 palkintoa)

 • puisto 45 %
 • katu- ja kävelyalue tai tori 17,3 %
 • asuntoyhtiöpiha 7,0 %
 • yritysympäristö 10,3 %
 • kansipiha 3,3 %
 • oppilaitos, toimintakeskus 10,3 %
 • ranta-alue, kanava 31,0 %

Tutustu Vuoden Ympäristörakenne -kilpailun voittajakohteisiin

Voittajakohteet »