HOITO- JA HUOLTOTEHTÄVÄT

Hoito- ja huoltotehtävät

Hoito ja huolto pitävät päällysteen ja rakenteen käyttökunnossa tai palauttavat ne käyttökuntoon. Päällysteen hoitoon käytettävä kalusto mitoitetaan pohjarakenteiden kantavuuden ja tuotteiden kestävyyden mukaan.

Jäätyminen ja liukkauden esto

Lumi ja jää poistetaan mekaanisin menetelmin: lapioimalla, kolaamalla, harjaamalla tai linkoamalla. Huolimaton auraaminen raskaalla kalustolla saattaa naarmuttaa kiveyksen pintaa. Liukkautta torjutaan hiekoittamalla aina tarvittaessa. Keväällä lumen ja jään sulettua  hiekoitushiekka lakaistaan kasoihin ja kerätään pois.  Suolaa ei saa käyttää liukkauden estoon korroosion vuoksi. Suola heikentää betonin rakennetta ja rapauttaa vähitellen betonipintaa.

Kiveyksen puhtaanapito

Kiveys pidetään puhtaana roskista vedellä huuhtelemalla, harjaamalla tai puhaltamalla. Pinttyneempää likaa voi poistaa vedellä ja harjalla tai painepesurilla kevyellä paineella pesten. Tehokkaat painepesurit saattavat vaurioittaa betonikivien pintaa. Veden suihkuttamista suoraan kiveyksen saumoihin kannattaa välttää, ettei saumaushiekka huuhtoudu pois. Saumaushiekkaa lisätään aina tarvittaessa.

Puhtaanapidon pääperiaatteena on, että kiveyksen pintaa mekaanisesti tai kemiallisesti muuttavia menetelmiä vältetään. Puhdistusmenetelmiä kannattaa kokeilla ensin pienellä alueella, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä ja vaurioilta. Voimakkailla menetelmillä puhdistetut alueet tulevat eroamaan ympäröivästä pinnasta laikkuina. Vastaava ilmiö on havaittavissa, jos vanhaa kiveystä korjataan uusilla tuotteilla. Ajan myötä kiveyksen värierot tasaantuvat.

Kivien puhdistamiseen on olemassa erikoismenetelmiä vaativiin kohteisiin. Vaativien kohteiden puhdistaminen kannattaa teettää erikoistyönä asiantuntijoilla.

Rikkakasvien ja sammalen poistaminen

Rikkakasvien poistoon kiveykseltä käytetään mekaanista kitkemistä. Toisena vaihtoehtona on rikkakasvien polttaminen nestekaasupolttimella. Polttaminen voi muuttaa kiven pintaa ja  heikentää betonikiven kestävyyttä. Tehokkain tapa rikkakasvien poistoon on torjunta-aineiden käyttö, joilla voi myös ennalta ehkäistä rikkakasvien kasvua. Ennen aineen käyttöä kannattaa varmistua siitä, että tuote soveltuu käytettäväksi kiveyksellä. Torjunta-aineiden käytössä noudatetaan aina tuotteen valmistajan antamia käyttöohjeita.

Sammal poistetaan kiveykseltä mekaanisesti.

Tahrat

Öljy- ja rasvaläikät eivät vaurioita kiveystä, vaan haitta on esteettinen. Läikät pitää poistaa tuoreeltaan, ettei lika ehdi tarttua huokoiseen pintaan. Öljy ja rasva imeytetään paperiin, sahanpuruihin tai muihin imukykyisiin materiaaleihin. Lopuksi kiveys pestään kuuman veden kanssa harjaamalla tai painepesurilla. Pesua voi yrittää tehostaa astianpesuaineella. Pesuainekäsittelyn jälkeen kiveys on huuhdeltava huolellisesti, ettei vieraita ainesosia jää kiveyksen huokosiin. Pesuainejäämät saattavat vaikuttaa betonin rakenteeseen ja haurastuttaa kiviä.

Purukumin poistamiseen voi käyttää kuumaa vettä ja harkitusti painepesuria.